Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.09.2020

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 91/2020

207/2020

50,00 EUR

Ing. Hanzel Jozef

Mesto Turzovka

09.09.2020

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 89/2020

206/2020

12,50 EUR

Stopková Terézia

Mesto Turzovka

08.09.2020

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 87/2020

205/2020

50,00 EUR

Ďurkáčová Jana

Mesto Turzovka

04.09.2020

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie ppočas projektu alebo programu číslo 5190052555

204/2020

48,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a. s.

Mesto Turzovka

04.09.2020

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 86/2020

203/2020

12,50 EUR

Matejíčková Eva

Mesto Turzovka

02.09.2020

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 85/2020

202/2020

50,00 EUR

Staník Marián

Mesto Turzovka

02.09.2020

Dodatok č. 1 k zmluve č. E-DOT-08/2020TR o poskytnutí dotácie podľa platného VZN o poskytovaní dotácií schváleného MsZ z rozpočtu mesta na rok 2020

201/2020

Neuvedené

Dobrovoľný hasičský zbor Turzovka

Mesto Turzovka

26.08.2020

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 84/2020

200/2020

50,00 EUR

Turčák Jozef

Mesto Turzovka

25.08.2020

Nájomná zmluva č.18/2020/NC o užívaní hrobového miesta na novom rozšírenom pohrebisku v Turzovke Hlinenom

199/2020

25,00 EUR

Baláž Ľubomír

Mesto Turzovka

25.08.2020

Kúpna zmluva č.14/2020/NC

198/2020

664,00 EUR

Baláž Ľubomír

Mesto Turzovka

24.08.2020

Dohoda číslo 20/19/054/104

197/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

Mesto Turzovka

24.08.2020

Dohoda číslo 20/19/054/95

196/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

Mesto Turzovka

24.08.2020

Zmluva o dielo č.V 5/2020 DD

195/2020

23 518,80 EUR

PROGRES MT s.r.o.

Mesto Turzovka

21.08.2020

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 83/2020

194/2020

50,00 EUR

Bernátová Mária

Mesto Turzovka

20.08.2020

Nájomná zmuva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č.zmluvy 82/2020

193/2020

50,00 EUR

Kadura Ján

Mesto Turzovka

20.08.2020

Dodatok č.2 k zmluve č.E-DOT-1/2020TR o poskytnutí dotácie podľa platného VZN o poskytovaní dotácií schváleného MsZ

191/2020

32 000,00 EUR

FK Tatran Turzovka

Mesto Turzovka

19.08.2020

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 81/2020

192/2020

50,00 EUR

Čuboň Ján

Mesto Turzovka

18.08.2020

Kúpna zmluva č. 13/2020/NC

190/2020

664,00 EUR

Pupišová Jana

Mesto Turzovka

18.08.2020

Nájomná zmluva č. 17/2020/NC o užívaní hrobového miesta na novom-rozšírenom pohrebisku v Turzovke-Hlinenom

189/2020

25,00 EUR

Pupišová Jana

Mesto Turzovka

17.08.2020

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č.zmluvy 80/2020

188/2020

50,00 EUR

Odkorek Marek

Mesto Turzovka

12.08.2020

Nájomná zmluva č. 15/2020/NC

187/2020

25,00 EUR

Fusková Tatiana

Mesto Turzovka

12.08.2020

Nájomná zmluva č.16/2020/NC

186/2020

25,00 EUR

Kopyčiarová Anna

Mesto Turzovka

12.08.2020

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 78/2020

183/2020

50,00 EUR

Nohová Mária

Mesto Turzovka

12.08.2020

Dodatok č.1 k zmluve č. E-DOT-13/2020TR o poskytnutí dotácie podľa platného VZN o poskytovaní dotácií schváleného MsZ z rozpočtu mesta na rok 2020

182/2020

Neuvedené

Klub zjazdovej cyklistiky Bytča

Mesto Turzovka

12.08.2020

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke -Hlinenom č. zmluvy 76/2020

181/2020

25,00 EUR

Gajdičiar Jozef

Mesto Turzovka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: