Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.06.2021

Dohoda č. E-3/2021-AH o skončení Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

129/2021

Neuvedené

Žilinský samosprávny kraj

Mesto Turzovka

17.06.2021

Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. E-11/2021-AH

128/2021

124,48 EUR

Jozef Dvorčák

Mesto Turzovka

17.06.2021

Kúpna zmluva pod č. E - 14/2021-AH

127/2021

845,36 EUR

Mária Wágnerová

Mesto Turzovka

15.06.2021

PROTOKOL č. 11/2021 o prechode vlastníctva, postúpení majetkových práv a záväzkov

126/2021

Neuvedené

Slovenská republika-Okresný úrad Žilina

Mesto Turzovka

15.06.2021

Zaradenie motorového vozidla do havarijného súboru

125/2021

1 001,05 EUR

Kooperatíva poisťovňa a.s.

Mesto Turzovka

15.06.2021

Zaradenie motorového vozidla do havarijného súboru

124/2021

411,42 EUR

Kooperatíva poisťovňa a.s.

Mesto Turzovka

14.06.2021

Zmluva o dielo č. V8/2021JČ

123/2021

403 260,32 EUR

RISS Plus s.r.o.

Mesto Turzovka

11.06.2021

kúpna zmluva pod č.E-9/2021-AH

122/2021

266,42 EUR

Eugénia Gereková

Mesto Turzovka

11.06.2021

Kúpna zmluva pod č. E-7/2021-AH

121/2021

5 478,15 EUR

Juraj Gerek

Mesto Turzovka

11.06.2021

Kúpna zmluva pod. č.E-8/2021-AH

120/2021

3 014,75 EUR

Eugénia Gereková

Mesto Turzovka

11.06.2021

Dohoda o ukončení zmluvy o nájme pozemku č.E-9/2020-AH zo dňa 1.6.2020

119/2021

3 014,75 EUR

Eugénia Gereková

Mesto Turzovka

10.06.2021

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 20/2021

118/2021

50,00 EUR

Bugalová Marcela

Mesto Turzovka

10.06.2021

Nájomná zmluva o užívaní hrobové miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 21/2021

117/2021

50,00 EUR

Mgr. Miroslav Chovanec

Mesto Turzovka

07.06.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2021 Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: E-DOT-2/2021TRT

116/2021

1 000,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Turzovka

Mesto Turzovka

04.06.2021

Zmluva o dielo č. V6/2021ČJ

115/2021

39 706,24 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Mesto Turzovka

04.06.2021

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 19/2021

114/2021

12,50 EUR

Oravcová Oľga

Mesto Turzovka

04.06.2021

mandátna zmluva č. V04/2021DD

113/2021

5 664,00 EUR

Urbion sk, s. r. o.

Mesto Turzovka

04.06.2021

Zmluva o dielo č. V5/2021DD

112/2021

9 600,00 EUR

Ing.arch.Peter Krajč - AA

Mesto Turzovka

04.06.2021

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 18/2021

111/2021

50,00 EUR

Jurčacková Janka

Mesto Turzovka

03.06.2021

Kúpna zmluva pod č. E-2/2021-AH

110/2021

67,00 EUR

Žilinský samosprávny kraj

Mesto Turzovka

03.06.2021

Kúpna zmluva pod č. E-6/2021-AH

109/2021

197,70 EUR

Mgr.Jaroslav Židek a Ing.Jaroslava Dzurinová

Mesto Turzovka

02.06.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2021 Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie:E-DOT-11/2021TR

108/2021

600,00 EUR

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Turzovka

Mesto Turzovka

02.06.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2021 Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: E-DOT-19/2021TR

107/2021

400,00 EUR

Antonín Závodník - LTJ MUSIC - SOUND,LIGHT&LASER

Mesto Turzovka

01.06.2021

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 17/2021

106/2021

25,00 EUR

Skoumalová Veronika

Mesto Turzovka

01.06.2021

Kúpna zmluva pod č. E-10/2021-AH

105/2021

3 068,26 EUR

Redl, s.r.o.

Mesto Turzovka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: