Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM)

11/2021

Neuvedené

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Mesto Turzovka

18.01.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

10/2021

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s.

Mesto Turzovka

18.01.2021

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 3/2021

9/2021

50,00 EUR

Cesneková Alena

Mesto Turzovka

18.01.2021

Kúpna zmluva č. 2/2021/NC

8/2021

166,00 EUR

Ježík Ján ml.

Mesto Turzovka

18.01.2021

Nájomná zmluva č.2/2021/NC o užívaní hrobového miesta na novom-rozšírenom pohrebisku v Turzovke Hlienom

7/2021

12,50 EUR

Ježík Ján ml.

Mesto Turzovka

12.01.2021

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy pre účely zmeny užívateľa sástavy na existujúcom NN odbernom mieste - firmy a organizácie

6/2021

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná a.s.

Mesto Turzovka

11.01.2021

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 1/2021

5/2021

12,50 EUR

Janka Kubačáková

Mesto Turzovka

05.01.2021

Nájomná zmluva č. 1/2021/NC o užívaní hrobového miesta na novom-rozšírenom pohrebisku v Turzovke Hlinenom

4/2021

12,50 EUR

Straková Božena

Mesto Turzovka

05.01.2021

Kúpna zmluva č. 1/2021/NC

3/2021

166,00 EUR

Straková Božena

Mesto Turzovka

05.01.2021

Združená zmluva o pripojení č.z. 2711708

2/2021

7,40 EUR

TES Media, s.r.o.

Mesto Turzovka

04.01.2021

Kúpna zmluva pod.č. E-01/2021-AH

1/2025

92,58 EUR

Čagala ján

Mesto Turzovka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1