Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.06.2021

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/program

136/2021

20,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a. s.

Mesto Turzovka

22.06.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. E-15/2021-AH

135/2021

120,00 EUR

Rucek s. r. o.

Mesto Turzovka

21.06.2021

Nájomná zmluva č. 13/2021/NC o užívaní hrobového miesta na novom - rozšírenom pohrebisku v Turzovke Hlinenom

134/2021

25,00 EUR

Renáta Kobolková

Mesto Turzovka

21.06.2021

Kúpna zmluva č. 11/2021/NC

133/2021

664,00 EUR

Renáta Kobolková

Mesto Turzovka

21.06.2021

Zmluva o dielo číslo V 7/2021 DD

131/2021

18 969,98 EUR

Garden Team s.r.o.

Mesto Turzovka

18.06.2021

Zmluva o vzájomnej spolupráci

130/2021

Neuvedené

Asociácia slovenských filmových klubov

Mesto Turzovka

17.06.2021

Dohoda č. E-3/2021-AH o skončení Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

129/2021

Neuvedené

Žilinský samosprávny kraj

Mesto Turzovka

17.06.2021

Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. E-11/2021-AH

128/2021

124,48 EUR

Jozef Dvorčák

Mesto Turzovka

17.06.2021

Kúpna zmluva pod č. E - 14/2021-AH

127/2021

845,36 EUR

Mária Wágnerová

Mesto Turzovka

15.06.2021

Darovacia zmluva č. 2/2021 znuteľného majetku uzatvorené a podľa č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

132/2021

Neuvedené

Anna Nechalová

Mesto Turzovka

15.06.2021

PROTOKOL č. 11/2021 o prechode vlastníctva, postúpení majetkových práv a záväzkov

126/2021

Neuvedené

Slovenská republika-Okresný úrad Žilina

Mesto Turzovka

15.06.2021

Zaradenie motorového vozidla do havarijného súboru

125/2021

1 001,05 EUR

Kooperatíva poisťovňa a.s.

Mesto Turzovka

15.06.2021

Zaradenie motorového vozidla do havarijného súboru

124/2021

411,42 EUR

Kooperatíva poisťovňa a.s.

Mesto Turzovka

14.06.2021

Zmluva o dielo č. V8/2021JČ

123/2021

403 260,32 EUR

RISS Plus s.r.o.

Mesto Turzovka

11.06.2021

kúpna zmluva pod č.E-9/2021-AH

122/2021

266,42 EUR

Eugénia Gereková

Mesto Turzovka

11.06.2021

Kúpna zmluva pod č. E-7/2021-AH

121/2021

5 478,15 EUR

Juraj Gerek

Mesto Turzovka

11.06.2021

Kúpna zmluva pod. č.E-8/2021-AH

120/2021

3 014,75 EUR

Eugénia Gereková

Mesto Turzovka

11.06.2021

Dohoda o ukončení zmluvy o nájme pozemku č.E-9/2020-AH zo dňa 1.6.2020

119/2021

3 014,75 EUR

Eugénia Gereková

Mesto Turzovka

10.06.2021

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 20/2021

118/2021

50,00 EUR

Bugalová Marcela

Mesto Turzovka

10.06.2021

Nájomná zmluva o užívaní hrobové miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 21/2021

117/2021

50,00 EUR

Mgr. Miroslav Chovanec

Mesto Turzovka

07.06.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2021 Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: E-DOT-2/2021TRT

116/2021

1 000,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Turzovka

Mesto Turzovka

04.06.2021

Zmluva o dielo č. V6/2021ČJ

115/2021

39 706,24 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Mesto Turzovka

04.06.2021

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 19/2021

114/2021

12,50 EUR

Oravcová Oľga

Mesto Turzovka

04.06.2021

mandátna zmluva č. V04/2021DD

113/2021

5 664,00 EUR

Urbion sk, s. r. o.

Mesto Turzovka

04.06.2021

Zmluva o dielo č. V5/2021DD

112/2021

9 600,00 EUR

Ing.arch.Peter Krajč - AA

Mesto Turzovka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: