Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.06.2021

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 18/2021

111/2021

50,00 EUR

Jurčacková Janka

Mesto Turzovka

03.06.2021

Kúpna zmluva pod č. E-2/2021-AH

110/2021

67,00 EUR

Žilinský samosprávny kraj

Mesto Turzovka

03.06.2021

Kúpna zmluva pod č. E-6/2021-AH

109/2021

197,70 EUR

Mgr.Jaroslav Židek a Ing.Jaroslava Dzurinová

Mesto Turzovka

02.06.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2021 Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie:E-DOT-11/2021TR

108/2021

600,00 EUR

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Turzovka

Mesto Turzovka

02.06.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2021 Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: E-DOT-19/2021TR

107/2021

400,00 EUR

Antonín Závodník - LTJ MUSIC - SOUND,LIGHT&LASER

Mesto Turzovka

01.06.2021

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 17/2021

106/2021

25,00 EUR

Skoumalová Veronika

Mesto Turzovka

01.06.2021

Kúpna zmluva pod č. E-10/2021-AH

105/2021

3 068,26 EUR

Redl, s.r.o.

Mesto Turzovka

01.06.2021

Zmluva o nájme pozemku E-4/2021 -AH

104/2021

50,00 EUR

Vincent Baculák

Mesto Turzovka

31.05.2021

Kúpna zmluva č. 10/2021/NC

103/2021

664,00 EUR

Miroslava Lašová

Mesto Turzovka

31.05.2021

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 12/2021

102/2021

25,00 EUR

Miroslava Lašová

Mesto Turzovka

31.05.2021

Poistná zmluva číslo 2407629695

101/2021

Neuvedené

Generali poisťovňa, a.s.

Mesto Turzovka

28.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2021 Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie:E-DOT-20/2021TR

100/2021

700,00 EUR

Pavol Smolka

Mesto Turzovka

28.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2021 Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie:E-DOT-13/2021TR

99/2021

2 500,00 EUR

Spolok priateľov Turzovka

Mesto Turzovka

28.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2021 Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: E-DOT-17/2021TR

98/2021

800,00 EUR

Občianske združenie Dámsky klub

Mesto Turzovka

28.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2021 Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: E-DOT-14/2021TR

97/2021

200,00 EUR

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, o.z.

Mesto Turzovka

28.05.2021

Nájomná zmluva č.11/2021/NC o užívaní hrobového miesta na novom - rozšírenom pohrebisku v Turzovke Hlinenom

96/2021

12,50 EUR

Ing. Pupík Ján

Mesto Turzovka

28.05.2021

Kúpna zmluva č. 9/2021/NC

95/2021

166,00 EUR

Ing. Pupík Ján

Mesto Turzovka

28.05.2021

ZMLUVA O DIELO V3/2021JČ

94/2021

1 059 535,60 EUR

Ferosta a spol.s.r.o.

Mesto Turzovka

26.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2021 Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: E-DOT-006/2021TRT

93/2021

600,00 EUR

Chess Club Turzovka

Mesto Turzovka

26.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2021 Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: E-DOT-007/2021TRT

92/2021

2 000,00 EUR

Enduro Team Turzovka

Mesto Turzovka

26.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2021 Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: E-DOT-10/2021TR

91/2021

500,00 EUR

Základná organizácia Turzovka Slovenský zväz chovateľov poštových holubov

Mesto Turzovka

26.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2021 Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: E-DOT-009/2021TR

90/2021

2 500,00 EUR

TURZOVSKÝ VETERÁN CLUB

Mesto Turzovka

26.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2021 Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: E-DOT-008/2021TR

89/2021

1 500,00 EUR

Cykloklub CK Turzovka

Mesto Turzovka

26.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2021 Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: E-DOT-5/2021TR

88/2021

1 000,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Turzovka

Mesto Turzovka

26.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2021 Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: E-DOT-12/2021TR

87/2021

1 500,00 EUR

North Side Turzovka

Mesto Turzovka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: