Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2021 Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: E-DOT-3/2021TRT

86/2021

750,00 EUR

Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR ZO Turzovka

Mesto Turzovka

25.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2021 Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: E-DOT-15/2021TRT

85/2021

1 500,00 EUR

Ženská folklórna skupina Turzovanka

Mesto Turzovka

25.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2021 Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: E-DOT-4/2021TRT

84/2021

750,00 EUR

Jednota dôchodcov Slovenska - ZO v Turzovke

Mesto Turzovka

25.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2021 Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: E-DOT-16/2021TRT

83/2021

2 000,00 EUR

Folklórna skupina Bukovinka Turzovka

Mesto Turzovka

19.05.2021

Nájomná zmluva č. 10/2021/NC o užívaní hrobového miesta na novom-rozšírenom pohrebisku v Turzovke Hlinenom

82/2021

25,00 EUR

Adela Smažáková

Mesto Turzovka

19.05.2021

Kúpna zmluva č. 8/2021/NC

81/2021

664,00 EUR

Adela Smažáková

Mesto Turzovka

19.05.2021

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 16/2021

80/2021

12,50 EUR

Vilimová Mária

Mesto Turzovka

18.05.2021

Protokol č. 022021 o zverení majetku mesta Turzovka do správy správcu

79/2021

107 436,75 EUR

Spojená škola

Mesto Turzovka

18.05.2021

Darovacia zmluva č. 1/2021 hnuteľného majetku uzatvorená podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

78/2021

Neuvedené

MUDr. Mária Harantová

Mesto Turzovka

14.05.2021

Dohoda č. E-5/2021-AH o ukončení nájmu majetku mesta Turzovka vymedzeného Dodatkom č. 4 k Zmluve o nájme zo dňa 1.5.2010

77/2021

Neuvedené

T-services, s.r.o. Turzovka

Mesto Turzovka

11.05.2021

Protokol č. 012021 o zverení majetku mesta Turzovka do správy správcu

76/2021

67 479,24 EUR

Spojená škola

Mesto Turzovka

11.05.2021

Zmluva o dielo č. 01/2021/TA-ŠH

75/2021

47 040,00 EUR

Ing. Ján Potoma - A projekt

Mesto Turzovka

11.05.2021

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

74/2021

Neuvedené

Lidl Slovenská republika,v.o.s.

Mesto Turzovka

10.05.2021

Zmluva č. 521 049 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorenej v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

73/2021

5 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Mesto Turzovka

07.05.2021

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu-poistná zmluva

72/2021

40,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a. s.

Mesto Turzovka

03.05.2021

Dohoda č. 21/19/054/9 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávna kraj a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci al

71/2021

4 459,96 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

Mesto Turzovka

03.05.2021

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 9/2021/NC

70/2021

25,00 EUR

Pupíková Anna

Mesto Turzovka

03.05.2021

Kúpna zmluva č. 7/2021/NC

69/2021

664,00 EUR

Pupíková Anna

Mesto Turzovka

30.04.2021

Zmluva o umiestnení tabule informačného systému na oplotení cintorína v Turzovke - Hlinenom

68/2021

150,00 EUR

Archa, pohrebná služba s.r.o.

Mesto Turzovka

26.04.2021

Výpoveď z nájmu-zaslanie

67/2021

Neuvedené

Ing. Miroslav Vavrica, Stred 9, 023 54 Turzovka

Mesto Turzovka

22.04.2021

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 15/2021

66/2021

25,00 EUR

MUDr. Emília Muchová

Mesto Turzovka

22.04.2021

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 14/2021

65/2021

50,00 EUR

Zajac Zdenko

Mesto Turzovka

22.04.2021

Kúpna zmluva č. 6/2021/NC

64/2021

166,00 EUR

Anna Helienková

Mesto Turzovka

22.04.2021

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 8/2021

63/2021

12,50 EUR

Anna Helienková

Mesto Turzovka

17.04.2021

Poistná zmluva č. 800 401 7709

61/2021

10 895,36 EUR

ČSOB poisťovňa

Mesto Turzovka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: