Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.02.2021

Zaradenie motorového vozidla do havarijného súboru

36/2021

1 211,32 EUR

Kooperativa, a.s.

Mesto Turzovka

11.02.2021

Poistná zmluva číslo 2-629-301907

35/2021

290,00 EUR

Colonnade Insurance S.A.

Mesto Turzovka

08.02.2021

príloha č. 1 k zmluve o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č. 202101-ZoPZO-0452

34/2021

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná a.s.

Mesto Turzovka

05.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere použitých jedlých olejov a tukov z domácností

32/2021

Neuvedené

Trafin Oil SK, s.r.o.

Mesto Turzovka

05.02.2021

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 6/2021

30/2021

50,00 EUR

Ing. Ľubomíra Jakubcová

Mesto Turzovka

05.02.2021

Nájomná zmluva č. 5/2021/NC o užívaní hrobového miesta na novom.rozšírenom pohrebisku v Turzovke Hlinenom

29/2021

25,00 EUR

Brodová Beáta,

Mesto Turzovka

04.02.2021

Nájomná zmluva č. 4/2021/NC o užívaní hrobového miesta na novom rozšírenom pohrebisku v Turzovke.Hlinenom

28/2021

25,00 EUR

Hrtúsová Martina

Mesto Turzovka

04.02.2021

Kúpna zmluva č. 3/2021/NC

27/2021

664,00 EUR

Hrtúsová Martina

Mesto Turzovka

04.02.2021

Nájomná zmluva č. 3/2021/NC o užívaní hrobového miesta na novom -rozšírenom pohrebisku v Turzovke Hlinenom

26/2021

25,00 EUR

Marián Horeličan

Mesto Turzovka

04.02.2021

Dodatok č.6k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

25/2021

685 013,77 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Mesto Turzovka

04.02.2021

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke Hlinenom č. zmluvy 5/2021.

24/2021

50,00 EUR

Koperová Mária

Mesto Turzovka

04.02.2021

Poistná zmluva

23/2021

120,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a. s.

Mesto Turzovka

01.02.2021

Zmluva o dodávke a odber tepla uzatvorená podľa § 19 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v platnom znené

22/2021

Neuvedené

ENERGETIKA TURZOVKA, s. r. o.

Mesto Turzovka

01.02.2021

Zmluva č. 5/2020 o postúpení práv a záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zo dňa 1.7.2019

21/2021

Neuvedené

Kultúrne a spoločenské stredisko

Mesto Turzovka

01.02.2021

Zmluva č. 6/2020 o postúpení práv a záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o servise a prenájme rohoží zo dňa 5.4.2018

20/2021

550,00 EUR

Kultúrne a spoločenské stredisko

Mesto Turzovka

29.01.2021

Zmluva o dielo š. V-01/2021 JČ

19/2021

45 682,57 EUR

DABAelektro

Mesto Turzovka

29.01.2021

zmluva č. 4/2020 o postúpení práv a záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov zo dňa 8.9.2020

18/2021

Neuvedené

Kultúrne a spoločenské stredisko

Mesto Turzovka

26.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

17/2021

Neuvedené

Envirolive s.r.o.

Mesto Turzovka

26.01.2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o odbere odpadu č. V 12/2020 MP

16/2021

Neuvedené

P.M.Diesel, s.r.o.

Mesto Turzovka

26.01.2021

Zmluva o združenej dodávke plynu

15/2021

Neuvedené

Innogy Slovensko, s.r.o.

Mesto Turzovka

26.01.2021

Zmluva č.E-DOT-1/21TR o poskytnutí dotácie podľa platného VZN o poskytovaní dotácií schváleného MsZ z rozpočtu mesta na rok 2021

14/2021

45 000,00 EUR

FK Tatran Turzovka

Mesto Turzovka

25.01.2021

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 2/2021

13/2021

25,00 EUR

Navarčík Róbert

Mesto Turzovka

22.01.2021

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 4/2021

33/2021

50,00 EUR

Tuhovčák Miroslav

Mesto Turzovka

22.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM)

11/2021

Neuvedené

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Mesto Turzovka

21.01.2021

Číslo návrhu PZ 5019000592

12/2021

2 365,19 EUR

Kooperativa, a.s.

Mesto Turzovka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: