Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.08.2021

Zmluva o umeleckom výkone AM08/2021

188/2021

200,00 EUR

MUZIČKA SPOD GRÚŇA, Ján Ošípaník st.

Mesto Turzovka

10.08.2021

Zmluva o umeleckom výkone AM09/2021

187/2021

100,00 EUR

FS makovanka Júlia Masnicová

Mesto Turzovka

10.08.2021

Zmluva o umeleckom výkone AM11/2021

186/2021

500,00 EUR

ĽH Minárikovci Ing.Miloš Minárik

Mesto Turzovka

10.08.2021

Zmluva o umeleckom výkone AM03/2021

185/2021

300,00 EUR

Skupina 5TKA-Ing. Tibor Gerek

Mesto Turzovka

10.08.2021

Zmluva o umeleckom výkone AM02/2021

184/2021

500,00 EUR

Skupina ESO

Mesto Turzovka

10.08.2021

Zmluva o umeleckom výkone AM01/2021

183/2021

200,00 EUR

Skupina KATApult-reviband

Mesto Turzovka

10.08.2021

Zmluva o umeleckom výkone AM05/2021

182/2021

100,00 EUR

Ing.Mgr.Katarína Borisová

Mesto Turzovka

10.08.2021

Zmluva o umeleckom výkone AM010/2021

181/2021

200,00 EUR

ĽH Ondreja Rovňana

Mesto Turzovka

10.08.2021

Zmluva o umeleckom výkone AM04/2021

180/2021

50,00 EUR

Katarína Fernando Vahančíková

Mesto Turzovka

10.08.2021

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 28/2021

179/2021

50,00 EUR

Žampachová Janka

Mesto Turzovka

09.08.2021

Zmluva o vytvorení diela na objednávky a o udelení licencie na jeho používanie

178/2021

1 535,00 EUR

Flama ecol, s.r.o.

Mesto Turzovka

09.08.2021

Hromadná licenčná zmluva

177/2021

Neuvedené

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Turzovka

09.08.2021

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy

176/2021

Neuvedené

Denisa Holková

Mesto Turzovka

05.08.2021

Nájomná zmluva č.17/2021/NC i užívaní hrobového miesta na novom-rozšírenom pohrebisku v Turzovke Hlinenom

175/2021

12,50 EUR

Boháčiková Zuzana

Mesto Turzovka

05.08.2021

Kúpna zmluva č.15/2021/NC

174/2021

166,00 EUR

Boháčiková Zuzana

Mesto Turzovka

05.08.2021

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy

173/2021

Neuvedené

František Zatkuliak

Mesto Turzovka

05.08.2021

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy

172/2021

Neuvedené

Terézia ŽIdeková

Mesto Turzovka

05.08.2021

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy

171/2021

Neuvedené

Terézia ŽIdeková

Mesto Turzovka

05.08.2021

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy

170/2021

Neuvedené

Jana Hrušková

Mesto Turzovka

05.08.2021

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy

169/2021

Neuvedené

JUDr. Radoslav Hruška

Mesto Turzovka

04.08.2021

Dohoda o ukončení nájmu majetku mesta Turzovka vymadzeného Dodatkom č. 3 k Zmluve o nájme zo dňa 1.5.2010 č. E-24/2021-AH

168/2021

Neuvedené

T-services, s.r.o. Turzovka

Mesto Turzovka

04.08.2021

Kúpna zmluva č.E-23/2021-AH

167/2021

80 468,00 EUR

PDV-NATURE s.r.o.

Mesto Turzovka

03.08.2021

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 27/2021

166/2021

50,00 EUR

Stolárik Peter

Mesto Turzovka

30.07.2021

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy:KŽP-PO4-SC441-2018-39/X599

165/2021

15 300,00 EUR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Mesto Turzovka

30.07.2021

Kúpna zmluva pod. č.V-f7/2021-DK

164/2021

32,26 EUR

Lukáš Pastorek, Jana Holenová

Mesto Turzovka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: