Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.01.2022

Kúpna zmluva č. E-45/2021-AH

13/2022

20,00 EUR

Obec Makov

Mesto Turzovka

24.01.2022

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 4/2022

12/2021

50,00 EUR

Štefan Mroček

Mesto Turzovka

21.01.2022

Dodatok č. N20200108014D02

11/2022

Neuvedené

Implementačná agentúra Ministerstva práce, soc.vecí a rodiny SR

Mesto Turzovka

21.01.2022

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení zmluvného predkupného práva

102022

10 439,00 EUR

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Turzovka

Mesto Turzovka

19.01.2022

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 2/2022

9/2022

50,00 EUR

Olláriová Jarmila

Mesto Turzovka

19.01.2022

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 3/2022

8/2022

25,00 EUR

Ing. Richard Mekiňa

Mesto Turzovka

14.01.2022

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 1/2022

7/2022

25,00 EUR

Anton Jaroš

Mesto Turzovka

14.01.2022

Zmluva č.E-DOT-1/2022TR

6/2022

45 000,00 EUR

FK Tatran Turzovka

Mesto Turzovka

13.01.2022

Dohoda o ukončení zmluvy o nájme zo dňa 28.10.2016 č. E-22/2021-AH

5/2022

Neuvedené

Akzent BigBoard a.s.

Mesto Turzovka

12.01.2022

Zmluva o dielo č.1/ODHM/1/2022

4/2022

40,00 EUR

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadca

Mesto Turzovka

12.01.2022

Kúpna zmluva E-4/2022-AH

3/2021

2 200,00 EUR

IWT Welding, s.r.o.

Mesto Turzovka

03.01.2022

Dohoda o skončení Zmluvy o výpožičke hnuteľného majetku zo dňa 20.3.12 č.E-35/2021-AH

2/2022

4 383,90 EUR

Obec Dlhá nad Kysucou

Mesto Turzovka

03.01.2022

Kúpna zmluva č.E-42/2021-AH

1/2022

10,00 EUR

Obec Dlhá nad Kysucou

Mesto Turzovka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1