Obsah

Ekonomika a správa majetku

2018

208 - Návrh – rozpočet peňažných fondov na rok 2018 Stiahnuté: 7x | 10.04.2018

2018 - Návrh – 2. zmena rozpočtu na rok 2018 – výdavky Stiahnuté: 18x | 10.04.2018

2018 - Návrh – 2. zmena rozpočtu na rok 2018 – príjmy Stiahnuté: 13x | 10.04.2018

Čerpanie peňažných fondov k 31.12.2017 Stiahnuté: 8x | 10.04.2018

Čerpanie výdavkov k 31.12.2017 Stiahnuté: 10x | 10.04.2018

Plnenie príjmov k 31.12.2017 Stiahnuté: 14x | 10.04.2018

Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu k 31.12.2017 Stiahnuté: 6x | 10.04.2018

Návrh – záverečný účet za rok 2017 Stiahnuté: 16x | 10.04.2018

2018 - Návrh - 1. zmena rozpočtu na rok 2018 - výdavky Stiahnuté: 38x | 14.02.2018

2018 - Návrh - 1. zmena rozpočtu na rok 2018 - príjmy Stiahnuté: 32x | 14.02.2018

2018 - Schválený rozpočet na rok 2018 - výdavky Stiahnuté: 39x | 05.01.2018

2018 - Schválený rozpočet na rok 2018 - príjmy Stiahnuté: 30x | 05.01.2018

2018 - Príjmy - programový rozpočet na roky 2018 - 2020 Stiahnuté: 31x | 28.11.2017

2018 - Výdavky - programový rozpočet na roky 2018 - 2020 Stiahnuté: 38x | 28.11.2017

2018 - Návrh - výdavky - rozpočet na rok 2018 + rámcové rozpočty 2019 - 2020 Stiahnuté: 37x | 24.11.2017

2018 - Návrh - príjmy - rozpočet na rok 2018 + rámcové rozpočty 2019 - 2020 Stiahnuté: 37x | 24.11.2017

2017

2017 - Návrh - 5. zmena rozpočtu na rok 2017 - výdavky Stiahnuté: 12x | 24.11.2017

2017 - Návrh - 5. zmena rozpočtu na rok 2017 - príjmy Stiahnuté: 8x | 24.11.2017

2017 - Uznesenie zo zasadnutia MsZ zo dňa 25.10.2017 Stiahnuté: 9x | 06.11.2017

2017 - 3. zmena rozpočtu rezervného fondu na rok 2017 - schválená Stiahnuté: 9x | 06.11.2017

Stránka