Obsah

Ekonomika a správa majetku

2017

2017 - Návrh - 5. zmena rozpočtu na rok 2017 - výdavky Stiahnuté: 36x | 24.11.2017

2017 - Návrh - 5. zmena rozpočtu na rok 2017 - príjmy Stiahnuté: 30x | 24.11.2017

2017 - Uznesenie zo zasadnutia MsZ zo dňa 25.10.2017 Stiahnuté: 29x | 06.11.2017

2017 - 3. zmena rozpočtu rezervného fondu na rok 2017 - schválená Stiahnuté: 39x | 06.11.2017

2017 - 4. zmena rozpočtu na rok 2017 - príjmy - schválená Stiahnuté: 41x | 06.11.2017

2017 - 4. zmena rozpočtu na rok 2017 - výdavky - schválená Stiahnuté: 36x | 06.11.2017

2017 - Návrh – 4. zmena rozpočtu na rok 2017 - príjmy Stiahnuté: 32x | 13.10.2017

2017 - Návrh – 4. zmena rozpočtu na rok 2017 - výdavky Stiahnuté: 28x | 13.10.2017

2017 - Návrh – 3. zmena rozpočtu rezervného fondu na rok 2017 Stiahnuté: 28x | 13.10.2017

2017 - Schválená – 3. zmena rozpočtu na rok 2017 - výdavky Stiahnuté: 30x | 11.09.2017

2017 - Schválená – 3. zmena rozpočtu na rok 2017 - príjmy Stiahnuté: 30x | 11.09.2017

2017 - Schválená – 2. zmena rozpočtu rezervného fondu na rok 2017 Stiahnuté: 32x | 11.09.2017

2017 - Uznesenie zo zasadnutia MsZ zo dňa 30.8.2017 Stiahnuté: 33x | 11.09.2017

2017 - Návrh - 3. zmena rozpočtu - príjmy, výdavky + 2. zmena rozpočtu - fond rezervný Stiahnuté: 30x | 28.08.2017

2017 - Uznesenie zo zasadnutia MsZ zo dňa 28.6.2017 Stiahnuté: 34x | 10.07.2017

2017 - Schválená – 1. zmena rozpočtu fondov na rok 2017 Stiahnuté: 32x | 10.07.2017

2017 - Schválená – 2. zmena rozpočtu na rok 2017 - príjmy Stiahnuté: 29x | 10.07.2017

2017 - Schválená – 2. zmena rozpočtu na rok 2017 - výdavky Stiahnuté: 32x | 10.07.2017

2017 - Návrh - 2. zmena rozpočtu 2017 - výdavky Stiahnuté: 29x | 13.06.2017

2017 - Návrh - 2. zmena rozpočtu 2017 - príjmy Stiahnuté: 31x | 13.06.2017

Stránka