Obsah

Ekonomika a správa majetku

2017

2017 - Návrh - 5. zmena rozpočtu na rok 2017 - výdavky Stiahnuté: 225x | 24.11.2017

2017 - Návrh - 5. zmena rozpočtu na rok 2017 - príjmy Stiahnuté: 184x | 24.11.2017

2017 - Uznesenie zo zasadnutia MsZ zo dňa 25.10.2017 Stiahnuté: 180x | 06.11.2017

2017 - 3. zmena rozpočtu rezervného fondu na rok 2017 - schválená Stiahnuté: 177x | 06.11.2017

2017 - 4. zmena rozpočtu na rok 2017 - príjmy - schválená Stiahnuté: 221x | 06.11.2017

2017 - 4. zmena rozpočtu na rok 2017 - výdavky - schválená Stiahnuté: 182x | 06.11.2017

2017 - Návrh – 4. zmena rozpočtu na rok 2017 - príjmy Stiahnuté: 199x | 13.10.2017

2017 - Návrh – 4. zmena rozpočtu na rok 2017 - výdavky Stiahnuté: 193x | 13.10.2017

2017 - Návrh – 3. zmena rozpočtu rezervného fondu na rok 2017 Stiahnuté: 168x | 13.10.2017

2017 - Schválená – 3. zmena rozpočtu na rok 2017 - výdavky Stiahnuté: 181x | 11.09.2017

2017 - Schválená – 3. zmena rozpočtu na rok 2017 - príjmy Stiahnuté: 169x | 11.09.2017

2017 - Schválená – 2. zmena rozpočtu rezervného fondu na rok 2017 Stiahnuté: 178x | 11.09.2017

2017 - Uznesenie zo zasadnutia MsZ zo dňa 30.8.2017 Stiahnuté: 192x | 11.09.2017

2017 - Návrh - 3. zmena rozpočtu - príjmy, výdavky + 2. zmena rozpočtu - fond rezervný Stiahnuté: 175x | 28.08.2017

2017 - Uznesenie zo zasadnutia MsZ zo dňa 28.6.2017 Stiahnuté: 182x | 10.07.2017

2017 - Schválená – 1. zmena rozpočtu fondov na rok 2017 Stiahnuté: 179x | 10.07.2017

2017 - Schválená – 2. zmena rozpočtu na rok 2017 - príjmy Stiahnuté: 184x | 10.07.2017

2017 - Schválená – 2. zmena rozpočtu na rok 2017 - výdavky Stiahnuté: 187x | 10.07.2017

2017 - Návrh - 2. zmena rozpočtu 2017 - výdavky Stiahnuté: 192x | 13.06.2017

2017 - Návrh - 2. zmena rozpočtu 2017 - príjmy Stiahnuté: 177x | 13.06.2017

Stránka