Obsah

Ekonomika a správa majetku

2017

2017 - Návrh - 5. zmena rozpočtu na rok 2017 - výdavky Stiahnuté: 137x | 24.11.2017

2017 - Návrh - 5. zmena rozpočtu na rok 2017 - príjmy Stiahnuté: 105x | 24.11.2017

2017 - Uznesenie zo zasadnutia MsZ zo dňa 25.10.2017 Stiahnuté: 109x | 06.11.2017

2017 - 3. zmena rozpočtu rezervného fondu na rok 2017 - schválená Stiahnuté: 107x | 06.11.2017

2017 - 4. zmena rozpočtu na rok 2017 - príjmy - schválená Stiahnuté: 151x | 06.11.2017

2017 - 4. zmena rozpočtu na rok 2017 - výdavky - schválená Stiahnuté: 115x | 06.11.2017

2017 - Návrh – 4. zmena rozpočtu na rok 2017 - príjmy Stiahnuté: 124x | 13.10.2017

2017 - Návrh – 4. zmena rozpočtu na rok 2017 - výdavky Stiahnuté: 118x | 13.10.2017

2017 - Návrh – 3. zmena rozpočtu rezervného fondu na rok 2017 Stiahnuté: 104x | 13.10.2017

2017 - Schválená – 3. zmena rozpočtu na rok 2017 - výdavky Stiahnuté: 104x | 11.09.2017

2017 - Schválená – 3. zmena rozpočtu na rok 2017 - príjmy Stiahnuté: 97x | 11.09.2017

2017 - Schválená – 2. zmena rozpočtu rezervného fondu na rok 2017 Stiahnuté: 110x | 11.09.2017

2017 - Uznesenie zo zasadnutia MsZ zo dňa 30.8.2017 Stiahnuté: 116x | 11.09.2017

2017 - Návrh - 3. zmena rozpočtu - príjmy, výdavky + 2. zmena rozpočtu - fond rezervný Stiahnuté: 107x | 28.08.2017

2017 - Uznesenie zo zasadnutia MsZ zo dňa 28.6.2017 Stiahnuté: 108x | 10.07.2017

2017 - Schválená – 1. zmena rozpočtu fondov na rok 2017 Stiahnuté: 105x | 10.07.2017

2017 - Schválená – 2. zmena rozpočtu na rok 2017 - príjmy Stiahnuté: 106x | 10.07.2017

2017 - Schválená – 2. zmena rozpočtu na rok 2017 - výdavky Stiahnuté: 107x | 10.07.2017

2017 - Návrh - 2. zmena rozpočtu 2017 - výdavky Stiahnuté: 114x | 13.06.2017

2017 - Návrh - 2. zmena rozpočtu 2017 - príjmy Stiahnuté: 104x | 13.06.2017

Stránka