Obsah

Ekonomika a správa majetku

2015

Konsolidovaná výročná správa za rok 2015 Stiahnuté: 119x | 22.12.2016

Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015 Stiahnuté: 123x | 22.12.2016

Uznesenie č.70/C Stiahnuté: 118x | 22.12.2015

2015 - Výdavky schválený rozpočet na rok 2016 Stiahnuté: 117x | 22.12.2015

2015 - Príjmy schválený rozpočet na rok 2016 Stiahnuté: 120x | 22.12.2015

Podielové dane - rok 2015 Stiahnuté: 121x | 21.12.2015

Príjmy - Rozpočet na rok 2016 upravený dňa 24.11.2015 na základe prípomienkového konania Stiahnuté: 116x | 24.11.2015

Výdavky - Rozpočet na rok 2016 upravený dňa 24.11.2015 na základe prípomienkového konania - položky Stiahnuté: 123x | 24.11.2015

2015 - Príjmy schválený rozpočet po zmenách Stiahnuté: 121x | 24.11.2015

2015 - Výdavky schválený rozpočet po zmenách Stiahnuté: 110x | 24.11.2015

Výdavky - Návrh rozpočtu na rok 2016 - položky Stiahnuté: 115x | 23.11.2015

Príjmy - Návrh rozpočtu na rok 2016 Stiahnuté: 115x | 23.11.2015

III. zmena rozpočtu 2015 - príjmy Stiahnuté: 114x | 06.10.2015

III. zmena rozpočtu 2015 - výdavky Stiahnuté: 120x | 06.10.2015

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami - Mesto Turzovka Stiahnuté: 162x | 06.10.2015

II. zmena rozpočtu 2015 Stiahnuté: 119x | 12.06.2015

Prvá zmena rozpočtu P a V 2015 Stiahnuté: 116x | 12.06.2015

I. zmena rozpočtu príjmov na základe dispozičného oprávnenia 2015 Stiahnuté: 119x | 12.06.2015

I. zmena rozpočtu výdavkov na základe dispozičného oprávnenia 2015 Stiahnuté: 115x | 12.06.2015

Rozpočet výdavky I. zmena 2015 Stiahnuté: 113x | 18.05.2015

Stránka