Obsah

Zákazky VO - 25/2006 Z.z.

§ 9 ods. 9


§ 9 ods. 9

NázovVyvesenéDátum zvesenia
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Odstránenie havarijného stavu obytného bloku č. 4311.05.2016
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení s následným vyhotovením správ22.03.2016
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Nový cintorín v Turzovke - rozšírenie kapacít hrobových miest10.03.2016
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Ozvučenie Domu Nádeje v Turzovke09.11.2015
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie prepojovacej komunikácie02.11.2015
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Kanalizácia mesta Turzovka - predĺženie Turkov20.08.2015
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Pozinkované pletivo s príslušenstvom18.08.2015
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Dodanie betónových odvodňovacích žľabov a betónových výrobkov08.08.2015
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Ozvučenie Domu nádeje v Turzovke23.06.2015
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - "Mestské múzeum v Turzovke" - rekonštrukcia interiéru a stavebné úpravy15.06.2015
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Svetelnotechnická štúdia rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Turzovka20.05.2015
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Svetelnotechnické meranie20.05.2015
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove mestského úradu - mestské múzeum18.05.2015
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Odstránenie havarijného stavu výplni otvorov v priestoroch mestského múzea30.04.2015
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Dodanie materiálu na opravu miestnych komunikácií v meste Turzovka15.01.2015
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Stavebné práce univerzálnym strojom15.01.2015
ZADANIE ZÁKAZKY - Obnova krytu dopravného ihriska v Turzovke - Závodí27.10.2014
ZADANIE ZÁKAZKY - Projektová dokumentácia na športovú halu v Turzovke21.10.2014
ZADANIE ZÁKAZKY - Stredové ochranné ostrovčeky17.02.2014
ZADANIE ZÁKAZKY - Dodanie garážových brán07.11.2013