Obsah

Zákazky VO - 25/2006 Z.z.

Späť

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - "Mestské múzeum v Turzovke" - rekonštrukcia interiéru a stavebné úpravy

Výzva na predloženie ponuky na dodanie stavebných prác:
"Mestské múzeum v Turzovke" - rekonštrukcia interiéru a stavebné úpravy

Vyvesené: 15. 6. 2015

Dátum zvesenia:

Späť