Obsah

Zákazky VO - 25/2006 Z.z.

Späť

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Stavebné práce univerzálnym strojom

Výzva na predloženie ponuky na dodanie stavebných prác bežne dostupných na trhu:
"stavebné práce univerzálnym strojom"

Vyvesené: 15. 1. 2015

Dátum zvesenia:

Späť