Obsah

Zákazky VO - 343/2015 Z.z

Späť

Zateplenie a stavebné úpravy vstupu ZŠ - Pavilón A + informácia o výsledku

Výzva na predkladanie ponúk:
"Zateplenie a stavebné úpravy vstupu ZŠ - Pavilón A"

Infomácia o výsedku vyhodnotenia ponúk tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 28. 3. 2017

Dátum zvesenia:

Späť