Obsah

Zákazky VO - 343/2015 Z.z

Späť

Smernica Mesta Turzovka č. 5/2018 o verejnom obstarávaní a o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných podlimitných zákaziek

Smernica tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 9. 5. 2018

Dátum zvesenia:

Späť