Obsah

Zákazky VO - 343/2015 Z.z

Späť

Energetický certifikát budov vo vlastníctve mesta Turzovka

Výzva na predkladanie ponúk na vypracovanie a dodanie predmetu obstarávania: „Energetický certifikát budov vo vlastníctve mesta Turzovka“

Príloha

Vyvesené: 29. 9. 2016

Dátum zvesenia:

Späť