Obsah

Zákazky VO - 343/2015 Z.z

Späť

Oznámenie o zrušení VO - Sprístupnenie a stavebné úpravy kaplniek v meste Turzovka

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania
- "Sprístupnenie a stavebné úpravy kaplniek v meste Turzovka"

Vyvesené: 14. 7. 2017

Dátum zvesenia:

Späť