Turzovka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Správy - 10. október 2022 Svetový deň duševného zdravia

10. október 2022  Svetový deň duševného zdravia

Deň duševného zdravia je každoročnou jesennou aktivitou Ligy za duševné zdravie, ktorý si každoročne pripomíname 10. októbra. Tento deň bol vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie (WFMH) v roku 1991.

Jeho cieľom je zvýšenie informovanosti verejnosti o problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami. Kampaň je zameraná na aktívnejšie zapojenie duševne postihnutých ľudí do spoločenského a pracovného života.

Tento deň poskytuje príležitosť pre všetky zainteresované strany, pracujúce na otázkach duševného zdravia, hovoriť o svojej práci a o tom, čo je ešte potrebné urobiť, aby sa starostlivosť o duševné zdravie stala realitou pre ľudí. Zároveň upriamuje pozornosť na to, že duševné zdravie je pre človeka veľmi dôležité a preto by sa mu mala venovať rovnaká pozornosť a starostlivosť ako zdraviu telesnému.

Podľa WHO pandémia COVID-19 spôsobila globálnu krízu v oblasti duševného zdravia, ktorá podnecuje krátkodobé a dlhodobé stresy a oslabuje duševné zdravie miliónov ľudí. Odhady uvádzajú nárast úzkostných aj depresívnych porúch na viac ako 25% počas prvého roka pandémie. Zároveň boli vážne narušené služby v oblasti duševného zdravia a zväčšila sa medzera v liečbe duševných zdravotných stavov. Aj preto sa témou tohtoročného svetového dňa stalo „Urobte z duševného zdravia a pohody pre všetkých globálnu prioritu“.

Pod vplyvom pandémie, ktorá prebiehala od marca 2020, bol sociálny kontakt medzi ľuďmi značne obmedzený, čo malo priamy vplyv aj na rozvoj rôznych duševných porúch a depresívnych, či úzkostných stavov. Nie len izolácia, ale aj strach z ochorenia, neistota z budúcnosti, nepriaznivo ovplyvňovalo zdravotný stav jedincov. Izoláciu horšie prežívali mladí, čo ukázal kontinuálny prieskum SAV pod názvom  Ako sa máte, Slovensko?, ktorý sledoval postoje obyvateľov na Slovensku počas celého trvania pandémie. Naviac, takmer polovica opýtaných zažívala počas pandémie depresívne pocity. 

Depresia sa považuje za najrozšírenejšie psychické ochorenie a patrí medzi civilizačné ochorenia. Výskyt depresie nestúpa len na Slovensku, ale stáva sa z nej celosvetový problém. Depresia zahŕňa pocity smútku, beznádeje, celkovej únavy, znížené sebahodnotenie a pokles sebavedomia, poruchy spánku a rôzne, často mnohopočetné bolesti. Pocit smútku po nepríjemnom zážitku však nie je depresia, ide o prirodzenú reakciu organizmu na nepríjemný zážitok. Pri depresii ide o pocity smútku, či beznádeje, ktoré vznikajú bez zjavnej príčiny. Depresia je vážny stav, ktorý si vyžaduje medikamentóznu liečbu a psychoterapiu. Na jeseň, keď ubúda slnečných lúčov, sa častokrát depresívne stavy zhoršujú. V tomto prípade je vhodné zaradiť do bežného života dostatok pohybu, najlepšie na čerstvom vzduchu. Pri pohybovej aktivite dochádza k uvoľňovaniu endorfínov, ktoré sa považujú za hormón šťastia, vplyv ktorého môže pomôcť lepšie znášať pocity zlej nálady, úzkosti, či spomínaných depresívnych stavov.

Duševnému zdraviu je potrebné venovať dostatočnú pozornosť rovnako ako zdraviu telesnému. Preto by sme mali myslieť na skorú a dostatočnú prevenciu. Neuzatvárať sa do seba, ale byť všímavejší aj k svojmu okoliu, lebo nikdy nevieme, kto môže potrebovať našu pomoc. Niekedy naozaj stačí povšimnutie, či vľúdne slovo a hneď môžeme mať krajší deň, či potešiť svojou pozornosťou niekoho okolo nás.

 

 

Zdroj:

WHO

ÚVZ SR

SAV

Liga za duševné zdravie

Pripravilo:

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

Dátum vloženia: 7. 10. 2022 14:03
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 10. 2022 14:08