Obsah

STRÁNKA MESTA JE v procese aktualizovania...

Prosím, ospravedlŇte dočasnú nekompletnosť informácií. Ďakujeme!

Zavítajte do Turzovky

Mesto, ktoré je oddávna prirodzeným centrom kultúrneho a spoločenského diania Horných Kysúc pozýva na návštevu turistických zaujímavostí, ktoré určite nadchnú všetkých, čo si prejdú nielen mesto, ale aj okolitú panenskú prírodu, ktorá v lete či v zime vytvára jedinečné čarovné zákutia ako stvorené na romantickú i športovú turistiku.
Turzovka lemovaná riekou Kysuca, obklopená vrchmi Beskýd a Javorníkov v susedstve s Poľskom a Českou republikou má svoju zaujímavú a bohatú históriu  siahajúcu do rokov  1580 - 1598 odkedy sú dokladované prvé písomné zmienky. Lokačná listina a Zakladacie privilégium však boli vydané uhorským palatínom Jurajom Turzom až 21. februára 1602. V roku  1968 získala štatút mesta. Turzovka  bola najväčšou obcou v bývalom Československu, pred rozdelením na 4 obce v roku 1954 mala 14 tisíc obyvateľov.
Dominantou mesta je kostol Nanebovzatia Panny Márie,  baroková stavba z roku 1759 s obrazmi od J. Božetecha Klemensa. Turzovka  je jedným z centier tradičného drotárstva, o čom svedčí i bronzový pamätník Drotár a džarek od akad. maliara Miroslava Cipára umiestnený  v centre mesta. Bol odhalený v roku 1998  pri príležitosti   400. výročia založenia mesta. V tom istom  roku sa konalo i 1. Svetové stretnutie Turzovčanov, odvtedy sa koná každé štyri roky vždy počas známych Beskydských slávností.

20.07.2018

Už slúži v dĺžke 320 m nový chodník v Turzovke - Závodí

Minulý týždeň bola ukončená prvá etapa výstavby chodníka pre peších v mestskej časti Turzovka- Závodie.

Detail

20.07.2018

Opravy na bytovom dome č.43 1

Opravy na bytovom dome č.43

Nekvalitné posúdenia a realizácie stavebných prác z minulosti na bytovom dome č.43 pri poliklinike dobiehajú majiteľa Mesto Turzovka od roku 2015 v každoročných stavebných opravách. A to už sú desiatky tisíc eur.

Detail

20.07.2018

V centre mesta je vybudovaných 29 nových parkovacích miest

V centre mesta je vybudovaných 29 nových parkovacích miest

Problémy s parkovaním v centre Turzovky mali obyvatelia pri zelených bytovkách. Nové parkovacie miesta boli vybudované pred bytovými domami a pred budovou Energetika Turzovka na nevyužitých trávnatých plochách. Mesto zabudovalo v tejto etape cca 530 m² zatrávňovacích tvárnic po predošlých stavebných úpravách. Pribudlo 29 parkovacích miest.

Detail

20.07.2018

Primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis povedal o mimorozpočtových zdrojoch

Mesto Turzovka v roku 2018 získalo z externých zdrojov 2,7 milióna €

Detail

20.07.2018

Drevené tajomstvá „ožili“

Drevené tajomstvá „ožili“

Na začiatku júla sa v Turzovke uskutočnil v poradí už 13 plenér ľudových rezbárov z Beskydskej oblasti pod názvom Drevené tajomstvá.

Detail

20.07.2018

Prázdniny, prázdniny, prázdniny... 1

Prázdniny, prázdniny, prázdniny...

Kam s deťmi cez letné prázdniny? Táto otázka zamestnáva mnohých rodičov. Najmä tých, ktorí svoje ratolesti nemôžu z rôznych dôvodov "dať" starým rodičom či iným príbuzným. Vhodným riešením sú preto detské letné tábory. Hitom sú mestské detské tábory. Ráno k nám deti prídu a po obede ich rodičia berú domov. Väčšinou ide o deti vo veku od 6 do 12 rokov.

Detail

20.07.2018

Aktivity projektu „Veselé leto“

Prvé denné sústredenia projektu Veselé leto, ktoré organizuje Mesto Turzovka za finančnej spoluúčasti Žilinského samosprávneho kraja má za sebou dvadsaťštyri prihlásených detí predovšetkým zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Detail

17.07.2018

POČET OBYVATEĽOV MESTA TURZOVKA

Mesto Turzovka v zmysle § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uverejňuje počet obyvateľov mesta Turzovka ku dňu vyhlásenia volieb nasledovne:

Detail

13.07.2018

Známka bola slávnostne inaugurovaná 1.6.2018 na Bratislavských zberateľských dní 1

Známka bola slávnostne inaugurovaná 1.6.2018 na Bratislavských zberateľských dní

Poštová známka k 50. výročiu udelenia Štatútu mesta Turzovka

Detail

13.07.2018

Primátor Ľ. Golis: Mesto Turzovka nepôjde proti vôli občanov

Výstavba kompostárne na V. konci sa nezačne

Detail

13.07.2018

Stavebné práce  na bloku 43 1

Stavebné práce na bloku 43

Na obytnom bloku č.43 v Turzovke sa aktuálne rieši nepriaznivý stav a závady v hydroizolačnej schopnosti strešnej krytiny a robia sa opatrenia pre zabezpečenie odstránenia kondenzácie vodných par podstrešného priestoru. Stavbári odstraňujú starú krytinu, usadzujú izolačné prvky a ukladajú novú krytinu.

Detail

13.07.2018

Už žiaci nebudú chodiť do školy po rozbitých schodoch

Už žiaci nebudú chodiť do školy po rozbitých schodoch

Stavebné úpravy vonkajšieho schodiska ku Základnej škole Turzovka Bukovina sú v plnom prúde. Najskôr ťažké mechanizmy firmy B & B spol.s.r.o odstránili nefunkčné staré schodisko aj so zábradlím.

Detail

13.07.2018

Starší žiaci FK Tatran Turzovka súťažili 1

Starší žiaci FK Tatran Turzovka súťažili

V sobotu 23.6.2018 sa na futbalovom ihrisku v Turzovke-Závodí uskutočnil 19. ročník medzinárodného žiackeho futbalového turnaja O pohár primátora mesta Turzovka.

Detail

13.07.2018

Mesto získalo takmer 1,5 milióna eur nenávratných finančných prostriedkov

Zvýši sa bezpečnosť cyklistov a chodcov na úseku 4 kilometrov

Detail