Obsah

Zavítajte do Turzovky

Mesto, ktoré je oddávna prirodzeným centrom kultúrneho a spoločenského diania Horných Kysúc pozýva na návštevu turistických zaujímavostí, ktoré určite nadchnú všetkých, čo si prejdú nielen mesto, ale aj okolitú panenskú prírodu, ktorá v lete či v zime vytvára jedinečné čarovné zákutia ako stvorené na romantickú i športovú turistiku.
Turzovka lemovaná riekou Kysuca, obklopená vrchmi Beskýd a Javorníkov v susedstve s Poľskom a Českou republikou má svoju zaujímavú a bohatú históriu  siahajúcu do rokov  1580 - 1598 odkedy sú dokladované prvé písomné zmienky. Lokačná listina a Zakladacie privilégium však boli vydané uhorským palatínom Jurajom Turzom až 21. februára 1602. V roku  1968 získala štatút mesta. Turzovka  bola najväčšou obcou v bývalom Československu, pred rozdelením na 4 obce v roku 1954 mala 14 tisíc obyvateľov.
Dominantou mesta je kostol Nanebovzatia Panny Márie,  baroková stavba z roku 1759 s obrazmi od J. Božetecha Klemensa. Turzovka  je jedným z centier tradičného drotárstva, o čom svedčí i bronzový pamätník Drotár a džarek od akad. maliara Miroslava Cipára umiestnený  v centre mesta. Bol odhalený v roku 1998  pri príležitosti   400. výročia založenia mesta. V tom istom  roku sa konalo i 1. Svetové stretnutie Turzovčanov, odvtedy sa koná každé štyri roky vždy počas známych Beskydských slávností.

12.11.2018

Manželství v kostce 1

Manželství v kostce

Zábavná komédia o večnom súboji mužov a žien! Zrážka dvoch pohlaví sa týka všetkých a opakuje sa stále znova a znova. No v prípade Emila (Oldřich Navrátil) a Marcely (Zuzana Kronerová) ide o extrémnejší stret. Koľkokrát sa vlastne pokúsili jeden druhého zavraždiť? Ako je možné, že ten druhý partner ešte žije? A ako to, že sú stále spolu a nepukla im hlava? Príďte si po odpovede do hľadiska.

Detail

24.10.2018

Rozhovor s primátorom mesta Turzovka JUDr. Ľubomírom Golisom

Mesto získalo v roku 2017 z mimorozpočtových zdrojov vyše 600 tisíc €

Detail

24.10.2018

Odvodňovanie a stavebné úpravy miestnej komunikácie v Turzovke - Predmieri

Odvodňovanie a stavebné úpravy miestnej komunikácie v Turzovke - Predmieri

V týchto dňoch mesto Turzovka začalo stavebné práce na stavbe: Odvodnenie a stavebné úpravy miestnej komunikácie v Turzovke- Predmieri.

Detail

24.10.2018

Nové odvodňovanie na Vyšnom konci

Nové odvodňovanie na Vyšnom konci

Mesto Turzovka v týchto dňoch realizuje ďalšie protipovodňové opatrenia v mestskej časti Turzovka – Vyšný koniec.

Detail

24.10.2018

Heligonica 1

Heligonica

Kapela Heligonica sa predstaví po prvýkrát aj v Turzovke.

Detail

16.10.2018

Rozhovor s primátorom mesta Turzovka JUDr. Ľubomírom Golisom

Rozhovor s primátorom mesta Turzovka JUDr. Ľubomírom Golisom

Naše priority: infraštruktúra mesta, mládež a seniori

Detail

16.10.2018

V areáli športu a oddychu v Závodí vyrástlo nové detské ihrisko

V areáli športu a oddychu v Závodí vyrástlo nové detské ihrisko

Mesto Turzovka v Areáli športu a oddychu zabezpečilo výstavbu detského ihriska v rámci projektu ,,Vybudovanie nového komplexu detského ihriska v meste Turzovka“.

Detail

16.10.2018

Zviezlo sa 91 televízorov

3 otázky pre riaditeľa Mestského podniku služieb Rudolfa Šobicha

Detail

16.10.2018

Práce pri bytovom dome 272 finišujú

Práce pri bytovom dome 272 finišujú

Pred bytovým domom 272 v mestskej časti Predmier stavebné práce finišujú. Mesto Turzovka pred budovou bývalého klubu I.Tran vykúpilo pozemky a začalo riešiť dlhoročný problém obyvateľov.

Detail

16.10.2018

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Asfaltovanie na ulici Jašíkovej a v Predmieri

Detail

16.10.2018

Vynovené priestory základnej umeleckej školy

Vynovené priestory základnej umeleckej školy

Už celé roky vyzerá budova ZUŠ v Turzovke stále rovnako. A to nielen zvonku, ale aj zvnútra. Ale tento školský rok začal predsa len novinkami.

Detail

27.09.2018

Rozhovor s primátorom Turzovky JUDr. Ľubomírom Golisom

Rozhovor s primátorom Turzovky JUDr. Ľubomírom Golisom

Protipovodňové opatrenia v Turzovke V Predmieri vyrastie nový oporný múr Z dôsledku dlhotrvajúcej výdatnej zrážkovej činnosti bol v závere apríla minulého roka vyhlásený v okrese III. stupeň povodňovej aktivity na vodnom toku rieky Kysuca a jej prítokoch. Aj v meste Turzovka niekoľkokrát zasadala mestská povodňová komisia, ktorá monitorovala a zaznamenávala priamo v teréne záchranné a zabezpečovacie práce vo všetkých mestských častiach.

Detail

27.09.2018

Živý stavebný ruch pred železničnou stanicou

Živý stavebný ruch pred železničnou stanicou

Mesto Turzovka v týchto dňoch realizuje novovybudované prepojenie pred železničnou stanicou. Vykonávajú sa stavebné úpravy prepojenia ciest Nádražnej ulice, Štúrovej – areál polikliniky a Drevárskej ulice. Vznikne prepojenie centra mesta v smere na Čadcu. Nové miestne komunikácie budú mať aj chodníky pre peších.

Detail

27.09.2018

Výstavba kanalizácie na Turkovskej ceste

Výstavba kanalizácie na Turkovskej ceste

V týchto dňoch sa dokončuje vybudovanie novej kanalizačnej stoky v Turzovke na Turkovskej ceste. Nová kanalizačná stoka bude zaustená do projektovanej šachty, ktorá bola súčasťou projektu križovania stoky so železničnou traťou Čadca – Makov.

Detail

27.09.2018

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Mesto Turzovka v týchto dňoch začalo s rekonštrukciou miestnych komunikácii. V 1.etape sa realizuje rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Jašíkovej od miestneho pohostinstva Macvejdva po čerpaciu stanicu Slovnaft.

Detail