Obsah

STRÁNKA MESTA JE v procese aktualizovania...

Prosím, ospravedlŇte dočasnú nekompletnosť informácií. Ďakujeme!

Zavítajte do Turzovky

Mesto, ktoré je oddávna prirodzeným centrom kultúrneho a spoločenského diania Horných Kysúc pozýva na návštevu turistických zaujímavostí, ktoré určite nadchnú všetkých, čo si prejdú nielen mesto, ale aj okolitú panenskú prírodu, ktorá v lete či v zime vytvára jedinečné čarovné zákutia ako stvorené na romantickú i športovú turistiku.
Turzovka lemovaná riekou Kysuca, obklopená vrchmi Beskýd a Javorníkov v susedstve s Poľskom a Českou republikou má svoju zaujímavú a bohatú históriu  siahajúcu do rokov  1580 - 1598 odkedy sú dokladované prvé písomné zmienky. Lokačná listina a Zakladacie privilégium však boli vydané uhorským palatínom Jurajom Turzom až 21. februára 1602. V roku  1968 získala štatút mesta. Turzovka  bola najväčšou obcou v bývalom Československu, pred rozdelením na 4 obce v roku 1954 mala 14 tisíc obyvateľov.
Dominantou mesta je kostol Nanebovzatia Panny Márie,  baroková stavba z roku 1759 s obrazmi od J. Božetecha Klemensa. Turzovka  je jedným z centier tradičného drotárstva, o čom svedčí i bronzový pamätník Drotár a džarek od akad. maliara Miroslava Cipára umiestnený  v centre mesta. Bol odhalený v roku 1998  pri príležitosti   400. výročia založenia mesta. V tom istom  roku sa konalo i 1. Svetové stretnutie Turzovčanov, odvtedy sa koná každé štyri roky vždy počas známych Beskydských slávností.

22.05.2018

Hodina deťom 1

Hodina deťom

Do 19. ročníka verejnej zbierky Hodina deťom sa zapojilo so žiadosťou o grant aj Materské centrum Hrnček var so svojim projektom S vetrom o preteky.

Detail

21.05.2018

Nová parkovacia plocha v Hlinenom

Na nevyužitej mestskej ploche v mestskej časti Turzovka -Hlinenom, pri potoku bola vybudovaná nová odstavná plocha pre parkovanie osobným automobilov.

Detail

18.05.2018

Pocta M.R. Štefánikovi 1

Pocta M.R. Štefánikovi

Veriť, milovať, pracovať

Detail

18.05.2018

Vynovenú a zrekonštruovanú hasičskú zbrojnicu vysvätil Otec biskup Mons. František Rábek

Vynovenú a zrekonštruovanú hasičskú zbrojnicu vysvätil Otec biskup Mons. František Rábek

- Keď sme pred desiatkami rokov začali hasičskú zbrojnicu, začínali sme ako sa hovorí „na kolene“. Ten dal pár tehál, iný zas rúru a podobne...- spomína pamätník Ladislav Dlhopolček

Detail

18.05.2018

Turzovka -  Bela 4:1 (2:1) 1

Turzovka - Bela 4:1 (2:1)

Turzovka piata v tabuľke

Detail

18.05.2018

Na horu Živčáková prišlo vyše 3000 veriacich 1

Na horu Živčáková prišlo vyše 3000 veriacich

8. mája 2018 sa konala jarná púť na Živčákovú, kde bola v kostole Panny Márie Matky Cirkvi svätá omša, ktorú celebroval biskup Tomáš Galis. Na púť prišlo vyše 3 tisíc pútnikov. Medzi nimi bol aj poslanec NR SR Ing. Juraj Blanár a zástupcovia okolitých obcí. Vedenie mesta zastupovala zástupkyňa primátora MUDr. Viera Belková.

Detail

18.05.2018

Z neplánovaného Mestského zastupiteľstva v Turzovke

Zastupiteľstvo schválilo zapojenie sa mesta do projektov financovaných z mimorozpočtových zdrojov

Detail

18.05.2018

Blíži sa Turzovské leto

Vo štvrtok 3.5.2018 sa v malej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Turzovke konalo stretnutie usporiadateľov Turzovského leta 2018 a 47. ročníka Beskydských slávností.

Detail

18.05.2018

Dôstojná oslava Dňa matiek

Dôstojná oslava Dňa matiek

Mesto Turzovka spoločne s Kultúrnym a spoločenským strediskom v Turzovke so Základnou umeleckou školou a Centrom voľného času pripravili v nedeľu 13.mája v Kultúrnom dome Rudolfa Jašíka kyticu kultúrnych zážitkov mamičkám, babičkám, rodičom i tetám.

Detail

18.05.2018

Práce na cintoríne napredujú

V uplynulých týždňoch pokračovali práce na dokončení 3.etapy rozšírenia hrobových miest na cintoríne v mestskej časti Turzovka Hlinené, kde bude vybudovaných takmer 200 hrobových miest.

Detail

18.05.2018

Oslavy 140. výročia prvej zmienky o turzovských hasičoch

Oslavy 140. výročia prvej zmienky o turzovských hasičoch

Uplynulý víkend 4.a 5.mája 2018 bol pre turzovských hasičov výnimočný. Nebolo to však len tradičnými oslavami svätého Floriána, ale hlavne oslavou 140. výročia prvej zmienky o turzovských hasičoch. Zablahoželať svojim kolegom prišli spriatelené hasičské zbory, nielen zo Slovenska, ale i Čiech. Slávnosť taktiež poctili svojou návštevou vzácni hostia z ústredných a územných orgánov DPO SR, primátor mesta, jeho zástupkyňa a poslanci mestského zastupiteľstva.

Detail

18.05.2018

Aktivity v materskej škole

Materská škola Turzovka – Šarky 463 je rozpočtovou organizáciou Mesta Turzovka s právnou subjektivitou. Zriaďovateľ je Mesto Turzovka. Našu školu navštevuje 184 detí.

Detail

04.05.2018

Remeselnícky jarmok 2018 1

Remeselnícky jarmok 2018

Jarmok je neoddeliteľnou súčasťou Beskydských slávností a tradičných hodov v meste Turzovka.

Detail

03.05.2018

Upozornenie pre všetkých majiteľov psov

Upozornenie pre všetkých majiteľov psov

Mesto Turzovka na základe opakujúcich sa sťažnosti občanov na voľný pohyb psov v našom meste, týmto žiada všetkých majiteľov a držiteľov psov na území mesta Turzovka, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch - vo svojich chovných zariadeniach a neumožnili im tak voľný pohyb po meste, nakoľko tieto psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov a návštevníkov mesta.

Detail

02.05.2018

Schválenie dotácie pre deti z DFS Bukovinka

Centrum voľného času touto cestou ďakuje poslancom mestského zastupiteľstva a vedeniu mesta za poskytnutie dotácie pre DFS Bukovinka. Dotácia je účelovo viazaná na obstaranie krojového oblečenia a súčasti krojov.

Detail