Obsah

Zavítajte do Turzovky

Mesto, ktoré je oddávna prirodzeným centrom kultúrneho a spoločenského diania Horných Kysúc pozýva na návštevu turistických zaujímavostí, ktoré určite nadchnú všetkých, čo si prejdú nielen mesto, ale aj okolitú panenskú prírodu, ktorá v lete či v zime vytvára jedinečné čarovné zákutia ako stvorené na romantickú i športovú turistiku.
Turzovka lemovaná riekou Kysuca, obklopená vrchmi Beskýd a Javorníkov v susedstve s Poľskom a Českou republikou má svoju zaujímavú a bohatú históriu  siahajúcu do rokov  1580 - 1598 odkedy sú dokladované prvé písomné zmienky. Lokačná listina a Zakladacie privilégium však boli vydané uhorským palatínom Jurajom Turzom až 21. februára 1602. V roku  1968 získala štatút mesta. Turzovka  bola najväčšou obcou v bývalom Československu, pred rozdelením na 4 obce v roku 1954 mala 14 tisíc obyvateľov.
Dominantou mesta je kostol Nanebovzatia Panny Márie,  baroková stavba z roku 1759 s obrazmi od J. Božetecha Klemensa. Turzovka  je jedným z centier tradičného drotárstva, o čom svedčí i bronzový pamätník Drotár a džarek od akad. maliara Miroslava Cipára umiestnený  v centre mesta. Bol odhalený v roku 1998  pri príležitosti   400. výročia založenia mesta. V tom istom  roku sa konalo i 1. Svetové stretnutie Turzovčanov, odvtedy sa koná každé štyri roky vždy počas známych Beskydských slávností.

13.10.2021

ocenenie

Vďačnosti a uznania nikdy nie je dosť. Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2021 v Žilinskom kraji.

Rada mládeže Žilinského kraja v 6. ročníku ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť.

Detail

06.10.2021

Dôchodok z Českej republiky

Česká správa sociálneho zabezpečenia oznamuje svojím klientom poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že tlačivá "Potvrdenie o žití" nie je potrebné osvedčovať na úrade.

Detail

04.10.2021

kytica

Vážení seniori, prišla jeseň a s ňou i mesiac október, ktorý je oslavou úcty k starším.

V tomto mesiaci si viac ako inokedy uvedomujeme, aké dôležité miesto v našom živote, máte vy - skôr narodení. Odovzdávate nám svoje skúsenosti, životné múdrosti, pomáhate nám a my cítime vašu lásku a podporu.

Detail

04.10.2021

Svetový deň duševného zdravia - 10. október

S cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o duševnom zdraví a zmobilizovať úsilie na podporu duševného zdravia vyhlásila Svetová federácia za duševné zdravie 10. október za Svetový deň duševného zdravia.

Detail

01.10.2021

Mačka

K chovu mačiek pristupujte zodpovedne

Mesto Turzovka žiada občanov, aby k chovu mačiek v našom meste pristupovali zodpovedne, nakoľko v ostatnom období sa ich počet zvýšil.

Detail

30.09.2021

Vakcizuzka

Vakcinácia v našom meste dňa 08. 10. 2021

Vážení občania! V záujme zabezpečiť maximálnu mieru zaočkovanosti v rámci Žilinského samosprávneho kraja a snahe sprístupniť očkovanie pre všetky vrstvy obyvateľstva si Vás dovoľujeme upozorniť na očkovanie pod názvom „VAKCI ZUZKA“.

Detail

24.09.2021

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca

Ruší opatrenia o veterinárnej starostlivosti v platnom znení.

Detail

24.09.2021

29. september

Svetový deň srdca

Detail

16.09.2021

21. september - Svetový deň Alzheimerovej choroby

Alzheimerova choroba je degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré sa klinicky prejavuje ako demencia s plynulým zhoršovaním poznávacích a sociálnych schopností.

Detail

03.09.2021

Dotazník "Komunitné plánovanie sociálnych služieb v meste Turzovka 2022-2026"

Vážení obyvatelia mesta Turzovka, dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka zameraného na oblasť sociálnych služieb v našom meste. Váš názor je pre nás veľmi cenný.

Detail

25.08.2021

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ČADCI

Odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Detail

11.08.2021

Komunitný plán sociálnych služieb 2021-2026

Komunitný plán sociálnych služieb 2021-2026

V kontexte s končiacou platnosťou Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Turzovka pre roky 2017-2022 samospráva mesta v tomto období pristúpila k zabezpečeniu spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Turzovka pre roky 2022-2026.

Detail

11.08.2021

Mesto Turzovka informuje o možnosti opatrovania v domácom prostredí

Aj v našom meste čoraz viac ľudí ostáva v situácii, keď sa v rodine objaví ochorenie alebo zdravotné znevýhodnenie. Môže prísť náhle, v podobe akútneho chorobného procesu, alebo postupne, keď je človek dlhodobo chorý a pomaly stráca sily.

Detail

03.08.2021

Kntajner na olej

Nádoby na olej a tuky pribudli aj v mestských častiach

V centre mesta ešte na jar pribudli 3 zberné nádoby určené na triedenie kuchynského oleja. A to na pri bytovom dome 398 blízko potravín Alfa, pri bytovom dome 392 vedľa bývalého detského hradu a pri materskej škole na stojisku polopodzemných kontajnerov medzi bytovými domami 425 a 424.

Detail

29.07.2021

Beskyd rallye

Staré autá sa predstavia opäť v plnom lesku

Milovníkov historických áut pozývame na tradičnú Beskyd rallye v Turzovke v sobotu 31. júla v čase od 14.30 do 16.30 hod. na Nádražnej ulici.

Detail

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informacií