Obsah

2. Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke 22. február 2017 1.časť

2. Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke 22. február 2017 2.časť

2. Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke 22. február 2017 3.časť

2. Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke 22. február 2017 4.časť

3. Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke 22. marec 2017 1.časť

3. Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke 22. marec 2017 2.časť

5. Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke 17. máj 2017 1.časť

5. Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke 17. máj 2017 2.časť

5. Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke 17. máj 2017 3.časť

7. Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke 28. jún 2017 1.časť

7. Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke 28. jún 2017 2.časť

7. Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke 28. jún 2017 3.časť