Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

VZN a legislatívne normy Mesta Turzovka

2023

VZN č.1/2023 o miestnych daniach

Všeobecné záväzne nariadenie 1 2023 o miestnych daniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 383,72 kB

Novelizácia č. 2/2023 VZN č. 4/2022 o sociálnych službách a výške úhrady za poskytované sociálne služby

Novelizácia č. 22023 VZN č. 42022 Mesta Turzovka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 214,58 kB

Všeobecné záväzne nariadenie o záväznej časti zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Turzovka

Všeobecné záväzne nariadenie o záväznej časti zmien a doplnkov č.4 Úzmeného plánu mesta Turzovka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 254,47 kB

NARIADENIE O ZÁVÄZNEJ ČASTI ZMIEN A DOPLNKOV Č. 4 ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA TURZOVKA

3 VZN Turzovka ZaD 4 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 328,72 kB

2022

Novelizácia č. 1 2022 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Turzovka č. 4 2022 o sociálnych službách a výške úhrady za poskytované sociálne služby

Novelizácia č. 1 2022 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Turzovka č. 4 2022 o sociálnych službách a výške úhrady za poskytované sociálne služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 50,3 kB

Novelizácia č.1 2022 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Turzovka č. 3 2022 o podmienkach poskytovania sociálnej služby v Zariadení pre seniorov Mesta Turzovka

Novelizácia č.1 2022 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Turzovka č. 3 2022 o podmienkach poskytovania sociálnej služby v Zariadení pre seniorov Mesta Turzovka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 105,32 kB

Všeobecné záväzne nariadenia Mesta Turzovka č.6 /2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN Mesta Turzovka č.6 2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a dr....pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 260,1 kB

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Turzovka č. 4 /2022 o sociálnych službách a výške úhrady za poskytované sociálne služby

VZN č. 4.2022 o sociálnych službách a výške úhrady za poskytované sociálne služby. 2022 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 661,45 kB

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Turzovka č. 3/2022 o podmienkach poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov Mesta Turzovka

VZN č.32022 o podmienkach poskytovania sociálnej služby v Zariadení pre seniorov Mesta Turzovka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 624,46 kB

VZN Mesta Turzovka - Prevádzkový poriadok kolumbária

Prev.poriadok Kolumbárium Turzovka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 261,84 kB

Novelizácia č.22021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Novelizácia č.22021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 537,5 kB

Novelizácia č.12021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Novelizácia č.12021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 70,59 kB
Zobrazené 1-20 z 171

Podujatie

Plagát festivalu  Hudobná noc 2024

Plagát Ahoj leto

Plagát Šláger paráda

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste