Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

VZN a legislatívne normy Mesta Turzovka

2022

Všeobecné záväzne nariadenia Mesta Turzovka č.6 /2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN Mesta Turzovka č.6 2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a dr....pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 260,1 kB

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Turzovka č. 4 /2022 o sociálnych službách a výške úhrady za poskytované sociálne služby

VZN č. 4.2022 o sociálnych službách a výške úhrady za poskytované sociálne služby. 2022 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 661,45 kB

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Turzovka č. 3/2022 o podmienkach poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov Mesta Turzovka

VZN č.32022 o podmienkach poskytovania sociálnej služby v Zariadení pre seniorov Mesta Turzovka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 624,46 kB

VZN Mesta Turzovka - Prevádzkový poriadok kolumbária

Prev.poriadok Kolumbárium Turzovka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 261,84 kB

Novelizácia č.22021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Novelizácia č.22021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 537,5 kB

Novelizácia č.12021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Novelizácia č.12021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 70,59 kB

Novelizácia č.12021 o určení dotácia na žiaka

Novelizácia č.12021 o určení dotácia na žiaka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,83 kB

2021

Novelizácia č. 1/2021 ktorou sa mení a dopĺňa VZN mesta Turzovka č. 1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné dopady

Novelizácia c.12021 VZN mesta Turzovka č.12020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 95,85 kB

Návrh Novelizácie č.2/2021 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Turzovka č.3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Návrh novelizácie č. 2 2021VZN Mesta Tka č. 32020 o nakladaní s komunáln....pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 604,24 kB

Návrh Novelizácie č.1/2021 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Turzovka č. 1/2021o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh novelizácie č. 1 2021VZN Mesta Tka o miestnom poplatku za KO a DSO... (3).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 217,07 kB

Návrh Novelizácie č.1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Turzovka č.4/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka

návrh novelizácie VZN o výške dotácie na žiaka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 447,55 kB

Novelizácia č. 3

1.VZN -schvál. amb.predaj-novelizácia TESCO (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,19 kB

2020

VZN č. 4/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Turzovka .

VZN č. 4_2020 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Turzovka ..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 312,37 kB
Zobrazené 1-20 z 159

Podujatie

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste