Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

VZN a legislatívne normy Mesta Turzovka

2020

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 3/2020 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A S DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ MESTA TURZOVKA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 3_2020 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A S DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ MESTA TURZOVKA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,21 MB

VZN MESTA TURZOVKA Č. 1 /2020 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

VZN MESTA TURZOVKA Č. 1 _2020 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 298,7 kB

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 2/2020 O MIESTNYCH DANIACH

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 2_2020 O MIESTNYCH DANIACH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 454,76 kB

2019

Novelizácia č.2/2019 VZN Mesta Turzovka č. 1/2006 o pohrebníctve

vzn.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 633,45 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o zrušení a zriadení SŚ

schválené VZN zrušenie škôl a zriadenie školy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,01 MB

Novelizácia č.2/2019 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Turzovka č. 1/2011 o Mestskej polícii v Turzovke , ktoré nadobudlo účinnosť' dňom 31. decembra 20l1

NOVELIZACIA 2_2019 VZN č. 1_2011 o Mestskej polícii v Turzovke.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 54,13 kB

VZN č. 4 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

VZN č.4 2019 o poskytovani elektronickych sluzieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 484,66 kB

Novelizácia č.2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Turzovka č. 2/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Novelizácia č.2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Turzovka č. 22009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 92,81 kB

VZN č. 3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Turzovka

VZN_3_2019_o_poskytovaní dotácií.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,16 MB

Novelizácie č. 2 /2019

VZN č.2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 931,16 kB

Novelizácia č. 10/2019 VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Turzovka

Novelizácia č. 10_2019 VZN č. 1_2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy dieťa materskej školy a školských zariadení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 664,2 kB

VZN č.2/2019 o záväznej časti Zmeny a doplnku č.1 Územného plánu zóny Turzovka - IBV Bukovina

VZN č.2_2019 o záväznej časti Zmeny a doplnku č.1 ÚP zóny Turzovka - IBV Bukovina.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 233,81 kB

VZN č. 1/2019 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov na území Mesta Turzovka

VZN č. 1_2019 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov na území Mesta Turzovka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,54 MB

Novelizácia č.1/2019 VZN Mesta Turzovka č.1/2011 o Mestskej polícii v Turzovke

Novelizácia č.1_2019 VZN č.1_2011 o Mestskej polícii v Turzovke.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 294,73 kB
Zobrazené 21-40 z 159

Podujatie

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste