Obsah

VZN

2017 - Novelizácia č.3/2017 VZN Mesta Turzovka č.7/2009 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch tu ku stiahnutiu

2009 - VZN č.7/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO tu ku stiahnutiu