Obsah

 

2. Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke 13. apríl 2016 1. časť

2. Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke 13. apríl 2016 2. časť

3. Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke 27. apríl 2016 1. časť

3. Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke 27. apríl 2016 2. časť

3. Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke 27. apríl 2016 3. časť

4. Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke 29. jún 2016 1. časť

4. Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke 29. jún 2016 2. časť

4. Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke 29. jún 2016 3.časť

4. Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke 29. jún 2016 4. časť

6. Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke 26. október 2016 1. časť

6. Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke 26. október 2016 2. časť

6. Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke 26. október 2016 3.časť

6. Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke 26. október 2016 4.časť

7. Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke 14. december 2016 1.časť

7. Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke 14. december 2016 2.časť

7. Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke 14. december 2016 3.časť

7. Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke 14. december 2016 4.časť