Obsah

Informácie o nakladaní s odpadom

 

OZNAČOVANIE OBALOV

Vďaka značkám na obaloch vieme, ako správne triediť. Značky napovedajú, do ktorého kontejnera môžeme obal vytriediť. Najčastejšie na obaloch výrobcovia uvádzajú jednoduché skratky, takže je na prvý pohlaď jasné, že ide napríklad o papierový alebo sklenený obal. Zložitejšie sú označené plasty. 

Príloha, ktorú si môžete  stiahnuť tu vám môže pomôcť pri najbližšom triedení.