Obsah

Predaj, zámena, prenájom majetku

Kúpa / zámena majetku mesta

Žiadosť o odkúpenie pozemku - FO občan tu ku stiahnutiu
Žiadosť o odkúpenie pozemku - PO, FO živnosť tu ku stiahnutiu