Obsah

Distribúcia elektriny bude prerušená v nasledujúcich dňoch:

 

ku stiahnutiu: 

Vyrozumenie 9.7.

Vyrozumenie 3.8.

Vyrozumenie 4.8.

Vyrozumenie 5.8.

Vyrozumenie 6.8.

vyrozumenie 7.8.