Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Daň za nevýherné hracie prístroje

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá  nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

Podujatie

PlagátPlagát

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste