Obsah

Informácie o nakladaní s odpadom

 

Textil

Napriek neustálej snahe samosprávy mesta Turzovka vytvárať kvalitné podmienky pre občanov nášho mesta a vynaloženiu nemalých finančných prostriedkov nanakladanie s odpadmi, môžeme skonštatovať pomalé znižovanie množstva komunálneho odpadu a postupné zvyšovanie množstva separovaných zložiek komunálneho odpadu. K znižovaniu množstva komunálneho odpadu sa samospráva rozhodla prispieť i likvidáciou textilu, nakoľko obnosené šatstvo, textil a obuv tvoria značnú časť obsahu nádob na komunálny odpad. Samospráva mesta sa ešte v roku 2012 rozhodla pre spoluprácu z firmou z Poľska, nakoľko na Slovensku, až na malé výnimky, je zatiaľ takmer nemožné likvidovať šatstvo, prípadne neexistujú firmy, či organizácie, ktoré sa priamo zaoberajú separovaniu a likvidácii tejto komodity.

V súčastnosti je v meste Turzovka osadených 13 ks špeciálnych kontajnerov ako v jednotlivých mestských častiach, tak i pri bytových domoch.

Stanovištia špeciálnych kontajnerov :

stanovištia

Patrí sem - oblečenie, deky, prikrývky, záclony, posteľná bielizeň, topánky, klobúky, čiapky, šále, rukavice, prípadne iné druhy šatstva a textilu. Textil sa odovzdáva do nádoby čistý a zabalený do igelitovej tašky.