Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Cenník poplatkov a služieb

 1. Ročný členský poplatok:
 • Deti do 15 rokov: 2,50 €
 • Študenti: 3,00 €        
 • Dôchodcovia, ZŤP: 2,00 €
 • Dospelí čitatelia: 3,50 €
 1. Nedodržanie výpožičnej doby:
 • bez písomného upozornenia: 0,35 €     
 • 1. upomienka: 1,00 €
 • 2. upomienka: 2,00 €                 
 • 3. upomienka: 4,00 €
 • 4. upomienka - pokus o zmier: 6,00 €
 1. Duplikát čitateľského preukazu – strata preukazu: 0,70 €
 1. Náhrada za poškodenie čiarového kódu: 0,70 €
 1. Náhrada za zničené, poškodené alebo nevrátené dokumenty
 • stratená kniha: hodnota knihy + 2,00 €
 • čiastočne poškodená kniha: 2,00 €
 • úplne poškodená kniha: hodnota knihy + 2,00 €
 1. Rezervovanie knižničných dokumentov
 • písomné oznámenie: 0,70 €
 • telefonické a elektronické oznámenie: 0,40 €

Tento cenník poplatkov a služieb je platný od 1. 1. 2021.

Podujatie

 

plagát Turzovské leto

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste