Obsah

Cenník služieb a poplatkov

 

 1. Ročný členský poplatok:
 • Deti do 15 rokov                                                                                2,50 €
 • Študenti                                                                                               3,00 €        
 • Dôchodcovia, ZŤP                                                                              2,00 €
 • Dospelí čitatelia                                                                                  3,50 €
 1. Nedodržanie výpožičnej doby:
 • bez písomného upozornenia                                                           0,35 €     
 • 1. upomienka                                                                                      1,00 €
 • 2. upomienka                                                                                      2,00 €                 
 • 3. upomienka                                                                                      4,00 €
 • 4. upomienka - pokus o zmier                                                          6,00 €
 1. Duplikát čitateľského preukazu – strata preukazu                0,70 €
 1. Náhrada za poškodenie čiarového kódu                                   0,70 €
 1. Náhrada za zničené, poškodené alebo nevrátené dokumenty
 • stratená kniha                                                                                     hodnota knihy + 2,00 €
 • čiastočne poškodená kniha                                                              2,00 €
 • úplne poškodená kniha                                                                     hodnota knihy + 2,00 €
 1. Rezervovanie knižničných dokumentov
 • písomné oznámenie                                                                            0,70 €
 • telefonické a elektronické oznámenie                                              0,40 €

 

Tento cenník poplatkov a služieb je platný od 1. 1. 2021.