Obsah

Civilná ochrana

Civilná ochrana

Preskúšanie prevádzkyschopnostii systémov varovania v roku 2017 Stiahnuté: 336x | 09.02.2017

Predchádzanie vzniku požiarov a mimoriadných udalostí Stiahnuté: 331x | 01.02.2017

Zásady správania sa pri živelných pohromách Stiahnuté: 350x | 05.10.2016

Varovanie obyvateľstva Stiahnuté: 341x | 05.10.2016

Čo by mal vedieť každý v prípade ohrozenia Stiahnuté: 341x | 05.10.2016

Odporúčania pre občanov v súvislosti s vysokými teplotami Stiahnuté: 310x | 28.06.2016

Záchranná zdravotná služba Stiahnuté: 324x | 12.10.2015

Príprava na civilnú ochranu Stiahnuté: 363x | 12.10.2015

Ochrana pred požiarmi Stiahnuté: 353x | 12.10.2015

Ochrana pred povodňami Stiahnuté: 323x | 12.10.2015

Kontaktné údaje na Okresný úrad v Čadci, odbor krízového riadenia Stiahnuté: 560x | 12.10.2015

Vírus Ebola Stiahnuté: 322x | 12.10.2015

Čo robiť počas horúčav Stiahnuté: 314x | 12.10.2015

Civilná ochrana Stiahnuté: 339x | 12.10.2015

Bezpečne na ceste Stiahnuté: 306x | 12.10.2015

Stránka

  • 1