Obsah

Civilná ochrana

Civilná ochrana

Preskúšanie prevádzkyschopnostii systémov varovania v roku 2017 Stiahnuté: 313x | 09.02.2017

Predchádzanie vzniku požiarov a mimoriadných udalostí Stiahnuté: 306x | 01.02.2017

Zásady správania sa pri živelných pohromách Stiahnuté: 326x | 05.10.2016

Varovanie obyvateľstva Stiahnuté: 315x | 05.10.2016

Čo by mal vedieť každý v prípade ohrozenia Stiahnuté: 315x | 05.10.2016

Odporúčania pre občanov v súvislosti s vysokými teplotami Stiahnuté: 287x | 28.06.2016

Záchranná zdravotná služba Stiahnuté: 301x | 12.10.2015

Príprava na civilnú ochranu Stiahnuté: 337x | 12.10.2015

Ochrana pred požiarmi Stiahnuté: 330x | 12.10.2015

Ochrana pred povodňami Stiahnuté: 295x | 12.10.2015

Kontaktné údaje na Okresný úrad v Čadci, odbor krízového riadenia Stiahnuté: 505x | 12.10.2015

Vírus Ebola Stiahnuté: 304x | 12.10.2015

Čo robiť počas horúčav Stiahnuté: 294x | 12.10.2015

Civilná ochrana Stiahnuté: 311x | 12.10.2015

Bezpečne na ceste Stiahnuté: 283x | 12.10.2015

Stránka

  • 1