Obsah

Knižnica

O KNIŽNICI

Knižnica  plní funkciu verejnej knižnice. Utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond, poskytuje knižnično - informačné služby. Počas roka zabezpečuje rôzne besedy, kvízy, súťaže a zábavné hry najmä pre deti. V knižničnom fonde je k 31.12.2020 18.789 knižničných jednotiek.

KNIŽNICA MÁ ŠTYRI ZÁKLADNÉ ODDELENIA

  • oddelenie detskej literatúry
  • oddelenie detskej náučnej literatúry
  • oddelenie beletrie
  • oddelenie náučnej literatúry

KNIŽNICA POSKYTUJE TIETO SLUŽBY

  • výpožičné služby absenčné
  • výpožičné služby prezenčné
  • poskytovanie bibliografických a faktografických informácií
  • hrebeňové väzby
  • laminovanie
  • kopírovanie

PREZENTÁCIA KNIŽNICE

KNIŽKY OD ELIŠKY - 1. časť: KNIHY PRE NAJMENŠÍCH

KNIŽKY OD ELIŠKY - 2. časť: KNIHY Z DETSKEJ NÁUČNEJ LITERATÚRY

KNIŽKY OD ELIŠKY - 3. časť: INTERAKTÍVNE KNIHY 

KNIŽKY OD ELIŠKY - 4. časť: KREATÍVNE KNIHY

KNIŽKY OD ELIŠKY - 5. časť: POZVÁNKA DO KNIŽNICE