Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Mestská knižnica

Knižnica

O knižnici

Knižnica  plní funkciu verejnej knižnice. Utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond, poskytuje knižnično - informačné služby. Počas roka zabezpečuje rôzne besedy, kvízy, súťaže a zábavné hry najmä pre deti. V knižničnom fonde je k 31.12.2020 18.789 knižničných jednotiek.

Knižnica má štyri základné oddelenia

  • oddelenie detskej literatúry
  • oddelenie detskej náučnej literatúry
  • oddelenie beletrie
  • oddelenie náučnej literatúry

Knižnica poskytuje tieto služby

  • výpožičné služby absenčné
  • výpožičné služby prezenčné
  • poskytovanie bibliografických a faktografických informácií
  • hrebeňové väzby
  • laminovanie
  • kopírovanie

Prezentácia knižnice

KNIŽKY OD ELIŠKY - 1. časť: KNIHY PRE NAJMENŠÍCH

KNIŽKY OD ELIŠKY - 2. časť: KNIHY Z DETSKEJ NÁUČNEJ LITERATÚRY

KNIŽKY OD ELIŠKY - 3. časť: INTERAKTÍVNE KNIHY 

KNIŽKY OD ELIŠKY - 4. časť: KREATÍVNE KNIHY

KNIŽKY OD ELIŠKY - 5. časť: POZVÁNKA DO KNIŽNICE

Podujatie

Hudobná noc

Plagát Ahoj leto

MDD

 

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste