Obsah

Kultúra a šport

Oznámenie o konaní akcie alebo zhromaždenia

Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie v objekte (interiéri) na území mesta Turzovka tu ku stiahnutiu

Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne  podujatie  na verejnom priestranstve  (v exteriéri) na území mesta Turzovka tu ku stiahnutiu