Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Elektronická komunikácia s mestom

Vážení občania,
Mesto Turzovka v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby sprístupnilo elektronické služby služby na Ústrednom portáli verejných služieb - slovensko.sk.
Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS), ako informačný systém verejnej správy na poskytovanie služieb a informácií verejnosti, zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy. Informácie z prostredia verejnej správy, ktoré občan alebo podnikateľ hľadá, sú mnohokrát súčasťou informačných serverov jednotlivých rezortov.
Cieľom ÚPVS je tieto informácie a služby spájať a prehľadnou a prístupnou formou poskytovať používateľovi. Hlavnou úlohou portálu je (najmä podľa charakteru životnej situácie, v ktorej sa práve nachádza) nasmerovať používateľa na využitie konkrétnej elektronickej služby verejnej správy s využitím relevantných informačných zdrojov.
 
1. Čo potrebujete aby ste mohli využiť elektronické služby na portáli slovensko.sk?
 - občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID karta)
 - nainštalovanú aplikáciu eID klient
 - vykonať registráciu na ÚPVS

Občiansky preukaz

2. Postup ako vybaviť agendu elektronicky

Prejdite na stránku ÚPVS - slovensko.sk a prihláste sa do systému

Titulná strana

Systém ÚPVS bude po Vás požadovať:

  - pripojenie čítačky

  - vloženie eID-karty

Pripojte čítačku

Vložte občiansky preukaz

- pred samotným overením identity vás aplikácia požiada o zadanie vášho bezpečnostného osobného kódu, čím umožníte serveru nadviazať komunikáciu s čipom vašej eID karty.

Overenie kódom

Komunikácia so serverom

Výber subjektu

Po úspešnom overení vašej identity poskytovateľom služby sa okno aplikácie eID klient automaticky zavrie a váš prehliadač bude automaticky presmerovaný na Vami požadovanú elektronickú službu.

Po prihlásení do systému ÚPVS kliknite na ikonu LOKÁTOR SLUŽIEB

Lokátor služieb

V lokátore služieb vypíšte názov orgánu verejnej moci - MESTO TURZOVKA a kliknite na ikonu VYHĽADAŤ.

V nasledujúcom kroku v sekcii Mesto Turzovka kliknite na ikonu SLUŽBA

Vyhľadať službu

Služba

Zobrazí sa Vám príslušný elektronický formulár, ktorý vyplníte.

Formulár

Po vyplnení formulára môžete nahrať prílohy (ak je to potrebné). Formulár je možné podpísať elektronickým podpisom prostredníctvom aplikácie D.Signer.

Podpis

Služba všeobecnej agendy je podanie, ktoré je neanonymné a podpisované zaručeným elektronickým podpisom. Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením na to určeného formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci.

 Po odoslaní dokumentu sa zobrazí Vaša elektronická schránka

Vaše podanie sa nachádza medzi odoslanými správami. Do doručenej pošty obdržíte dve správy:

- potvrdenie o prijatí Vášho podania v systéme ÚPVS, čo je obdoba potvrdenia pri odosielaní listu na pošte (podací lístok)

– potvrdenie, že správa bola doručená do schránky Mesta Turzovka.

Odpoveď Vám samospráva môže odoslať priamo do Vašej schránky. Aby ste nemuseli schránku kontrolovať každý deň, odporúčame Vám nastaviť si notifikáciu o prijatí novej správy.

Schránka

Správy

Viac informácií: Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk

Podujatie

Hudobná noc

Ahoj leto

 

 

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste