Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa. Daňové priznanie podáva daňovník do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti / nadobudnutie psa /. Daňovník oznámi zánik daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku tejto skutočnosti.

Občan si pri prihlasovaní psa prevezme evidenčnú známku pre psa.

Podujatie

 

plagát Turzovské leto

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste