Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa. Daňové priznanie podáva daňovník do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti / nadobudnutie psa /. Daňovník oznámi zánik daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku tejto skutočnosti.

Občan si pri prihlasovaní psa prevezme evidenčnú známku pre psa.

Podujatie

PlagátPlagát

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste