Obsah

Legislatíva

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  http://www.epi.sk/zz/2015-79