Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Legislatíva

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady www.epi.sk

Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov www.epi.sk

Podujatie

Hudobná noc

Ahoj leto

 

 

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste