Obsah

Správy

Kalendár zvozu odpadu

na rok 2021 celý text

ostatné | 3. 1. 2019 | Autor:

Kalendár zvozu odpadu - 2. polrok 2018

Kalendár zvozu odpadu - 2. polrok 2018 celý text

ostatné | 29. 6. 2018 | Autor:
#

„Kohézny fond“

„Kohézny fond“

Mestský podnik služieb Turzovka realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmetom je zlepšenie materiálneho zabezpečenia zberu riešených zložiek KO v meste Turzovka. celý text

ostatné | 1. 1. 2018 | Autor:

Kalendár opráv verejného osvetlenia pre rok 2018

Vychádzajúc z rozpočtu mesta Turzovka pre príspevkovú činnosť Mestský podnik služieb Turzovka na úseku údržby a opráv verejného osvetlenia uverejňuje kalendár opráv pre rok 2018: celý text

ostatné | 1. 1. 2018 | Autor:

Kalendár opráv mestského rozhlasu pre rok 2018

Vychádzajúc z rozpočtu mesta Turzovka pre príspevkovú činnosť Mestský podnik služieb Turzovka na úseku údržby a opráv verejného osvetlenia uverejňuje kalendár opráv pre rok 2018: celý text

ostatné | 1. 1. 2018 | Autor: