Obsah

Predaj, zámena, prenájom majetku

Zriadenie vecného bremena

Žiadosť o zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti - pozemku - FO občan tu ku stiahnutiu
Žiadosť o zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti - pozemku - PO, FO živnostník tu ku stiahnutiu