Obsah

Predaj, zámena, prenájom majetku

Nájom majetku mesta (nebytové priestory / pozemky)

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - FO občan tu ku stiahnutiu
Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - PO, FO živnosť tu ku stiahnutiu
Žiadosť o prenájom pozemku - FO občan tu ku stiahnutiu
Žiadosť o prenájom pozemku - PO, FO živnosť tu ku stiahnutiu