Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Objemný odpad

Obec je povinná zavedením vhodného systému zberu odpadov zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov. V meste Turzovka sa zvoz objemného odpadu uskutočňuje v mesiaci apríl a v mesiaci september.

Do objemného odpadu PATRÍ : nábytok, stoly, stoličky, police, radiátory, kreslá, koberce a pod.

Do objemného odpadu NEPATRÍ : elektroodpad, stavebný odpad, komunálny odpad, pneumatiky, nebezpečný odpad a pod.

Podujatie

Hudobná noc

Ahoj leto

 

 

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste