Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Projekty s podporou EU

Zobrazené 1-30 z 33
Plagát

Názov projektu : Rýchla starostlivosť Turzovka - NFP302091CVX4

Dátum: 6. 9. 2023

Cieľ projektu : Kompenzácia nákladov mesta vynaložených v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike s hromadným prílevom cudzincov na územie SR – v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine


ýška finančnej podpory z EÚ : 98 800,00 €

Spoločne bez hraníc

Dátum: 7. 3. 2023

Snahou projektu s názvom ,,Spoločne bez hraníc,, , reg. číslo CZ/FMP/11b/05/075 je rozšírenie už realizovaných aktivít o ďalšie aktivity a to vrátane ich spoločnej prípravy a propagácie.

Plagát

názov projektu: Po stopách kulturně - přírodního dědictví česko - slovenského regiónu

Dátum: 30. 1. 2023

Vedúci partner projektu : Frýdlant nad Ostravicí
Hlavný cezhraničný partner : Mesto Turzovka
Časový harmonogram : 1.7 2022 - 30.6.2023
Celkový rozpočet : 662 148,12 €
Rozpočet mesta Turzovka : 280 008,89 €
Spolufinancovanie 5 % : 14 000,46 €

Poznávajte klenoty v česko-slovenskom pohraničí

Poznávajte klenoty v česko-slovenskom pohraničí

Dátum: 25. 1. 2023

Kód ITMS2014+
Riadiaci orgán Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Názov projektu : Vodozádržné opatrenia v areáli Základnej školy organizačnej zložky Spojenej školy Turzovka

Dátum: 31. 1. 2022

Časový harmonogram : 07/2020 – 12/2022
Celkový rozpočet projektu : 289 849,02 €
Kód projektu : NFP310020ATK8

Zlepšenie sociálnej služby v meste Turzovka prostredníctvom podpory opatrovateľskej starostlivosti klientom - II

Dátum: 30. 12. 2021

.

Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka – II. Etapa

Dátum: 3. 2. 2021

Kód projektu v ITMS2014+ : 302011Q672
Číslo zmluvy IROP-Z-302011Q672-122-15

Názov projektu : Propagujeme se navzájem

Dátum: 28. 1. 2021

OP :  Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika - Fond malých projektov
Kód projektu : CZ/FMp/6C/02/041,
Vedúci partner : Region Beskydy
Hlavný cezhraničný partner : Mikroregión Horné Kysuce
Celkový rozpočet projektu  : 19 365,00 €
Požadovaný príspevok : 16 460,25 €

Názov projektu : Společně v Euroregionu Beskydy

Názov projektu : Společně v Euroregionu Beskydy

Dátum: 27. 1. 2021


OP : Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika - Fond malých projektov

Kód výzvy : 3/FMP/11b

Vedú ci partner : Region Beskydy

Hlavný cezhraničný partner : Mikroregión Horné Kysuce

Celkový rozpočet projektu  : 17 240,00 €

Požadovaný príspevok : 14 654,00 €

Názov projektu : Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka

Dátum: 16. 9. 2020

Kód projektu v ITMS2014+ : 302021W322
Číslo zmluvy IROP-Z-302021W322-211-27
Nenávratný finančný príspevok : 1 253 999,11 €
Výška finančnej podpory z EÚ : 1 128 599,21 €

logo

Názov projektu - Nízkouhlíková stratégia mesta Turzovka

Dátum: 3. 8. 2020

Názov projektu : Nízkouhlíková stratégia mesta Turzovka
Časový harmonogram : 03/2020 – 07/2021
Celkový rozpočet projektu : 14 535,00 €
Kód projektu : 310041X599

Wifi pre Teba aj v meste Turzovka

Wifi pre Teba aj v meste Turzovka

Dátum: 30. 1. 2020

Kód projektu v ITMS2014+ : 311071W870
Číslo zmluvy : Z311071W870
Riadiaci orgán OPII : Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Sprostredkovateľský orgán : Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Zlepšenie sociálnej služby v meste Turzovka prostredníctvom podpory opatrovateľskej starostlivosti klientom

Dátum: 16. 4. 2019

Názov projektu Zlepšenie sociálnej služby v meste Turzovka prostredníctvom podpory opatrovateľskej starostlivosti klientom

Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka

Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka

Dátum: 29. 1. 2019

Projekt

Spoznávajme sa navzájom - SK/FMP/11b/01/023

Dátum: 15. 1. 2019

Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Turzovke.

Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Turzovke.

Dátum: 3. 12. 2018

Projekt

Historické dedičstvo Kęt a Turzovky INT/EB/BES/1/II/B/0066

Dátum: 15. 11. 2018

Projekt

Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka

Dátum: 1. 8. 2018

Projekt

"Sakrálny chodník Kęty – Turzovka" - INT/EB/BES/1/I/B/0026

Dátum: 3. 4. 2017

Projekt

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Turzovka - II. etapa

Dátum: 13. 1. 2016

Projekt

Za krásami slovensko českého pohraničia regiónu Beskýd

Dátum: 27. 7. 2015

Projekt

Spoločne v Euroregióne Beskydy

Dátum: 27. 11. 2014

Projekt

Euroregión Beskydy - energie bez hranic

Dátum: 28. 10. 2014

Projekt

GOOO! Euroregión Beskydy

Dátum: 27. 10. 2014

Projekt

"Aktívne prežívanie staroby našich seniorov"

Dátum: 10. 7. 2014

Projekt

Poznáváme své okolí

Dátum: 20. 6. 2014

Projekt

Modernizace přeshraniční infrastruktury obce Staré Hamry

Dátum: 11. 6. 2014

Projekt

Krížem krážem CZ - SK Euroregionem BESKYDY

Dátum: 25. 9. 2013

Projekt

Rekonštrukciou verejného osvetlenia v mestských častiach ku kvalite bývania v Turzovke

Dátum: 16. 7. 2013

Projekt

Kultúra putuje cez hranice

Dátum: 24. 6. 2013

Projekt

Zobrazené 1-30 z 33

Podujatie

Plagát festivalu  Hudobná noc 2024

Plagát Ahoj leto

Plagát Šláger paráda

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste