Obsah

Uznesenia zo zasadnutí MsZ

2018

2018 - Uznesenia z druhého neplánovaného rokovania MsZ, konaného dňa 28.3.2018 Stiahnuté: 18x | 03.04.2018

2018 - Uznesenia z prvého plánovaného rokovania MsZ, konaného dňa 28.02.2018 Stiahnuté: 72x | 09.03.2018

2017

2017 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 13.12.2017 Stiahnuté: 47x | 21.12.2017

2017 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 25.10.2017 Stiahnuté: 35x | 03.11.2017

2017 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 27.9.2017 Stiahnuté: 34x | 29.09.2017

2017 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 30.8.2017 Stiahnuté: 35x | 04.09.2017

2017 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 28.6.2017 Stiahnuté: 42x | 07.07.2017

2017 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 16.6.2017 Stiahnuté: 37x | 19.06.2017

2017 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 17.5.2017 Stiahnuté: 40x | 25.05.2017

2017 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 30.3.2017 Stiahnuté: 37x | 05.04.2017

2017 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 22.3.2017 Stiahnuté: 44x | 28.03.2017

2017 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 22.2.2017 Stiahnuté: 39x | 03.03.2017

2017 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 06.02.2017 Stiahnuté: 39x | 07.02.2017

2016

2016 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 14.12.2016 Stiahnuté: 49x | 22.12.2016

2016 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 26.10.2016 Stiahnuté: 38x | 04.11.2016

2016 - Uznesenia zo zasadnutia Msz, konaného dňa 29.06.2016 Stiahnuté: 35x | 08.07.2016

2016 - Uznesenia zo zasadnutia Msz, konaného dňa 27.04.2016 Stiahnuté: 32x | 06.05.2016

2016 - Uznesenie č.17 zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 13.04.2016 - nepodpísané Stiahnuté: 31x | 22.04.2016

2016 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 13.04.2016 Stiahnuté: 32x | 22.04.2016

2016 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 24.02.2016 Stiahnuté: 31x | 04.03.2016

Stránka