Obsah

Uznesenia zo zasadnutí MsZ

2018

Uznesenia z piateho neplánovaného rokovania MsZ, konaného dňa 13.6.2018 Stiahnuté: 7x | 18.06.2018

Uznesenia zo štvrtého neplánovaného rokovania MsZ, konaného dňa 10.5.2018 Stiahnuté: 36x | 18.06.2018

Uznesenia z tretieho plánovaného rokovania MsZ, konaného dňa 25.4.2018 Stiahnuté: 74x | 18.06.2018

Uznesenia z druhého neplánovaného rokovania MsZ, konaného dňa 28.3.2018 Stiahnuté: 58x | 18.06.2018

Uznesenia z prvého plánovaného rokovania MsZ, konaného dňa 28.02.2018 Stiahnuté: 95x | 18.06.2018

2017

2017 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 13.12.2017 Stiahnuté: 70x | 21.12.2017

2017 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 25.10.2017 Stiahnuté: 54x | 03.11.2017

2017 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 27.9.2017 Stiahnuté: 52x | 29.09.2017

2017 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 30.8.2017 Stiahnuté: 52x | 04.09.2017

2017 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 28.6.2017 Stiahnuté: 59x | 07.07.2017

2017 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 16.6.2017 Stiahnuté: 57x | 19.06.2017

2017 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 17.5.2017 Stiahnuté: 58x | 25.05.2017

2017 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 30.3.2017 Stiahnuté: 49x | 05.04.2017

2017 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 22.3.2017 Stiahnuté: 59x | 28.03.2017

2017 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 22.2.2017 Stiahnuté: 55x | 03.03.2017

2017 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 06.02.2017 Stiahnuté: 53x | 07.02.2017

2016

2016 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 14.12.2016 Stiahnuté: 67x | 22.12.2016

2016 - Uznesenia zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 26.10.2016 Stiahnuté: 55x | 04.11.2016

2016 - Uznesenia zo zasadnutia Msz, konaného dňa 29.06.2016 Stiahnuté: 50x | 08.07.2016

2016 - Uznesenia zo zasadnutia Msz, konaného dňa 27.04.2016 Stiahnuté: 47x | 06.05.2016

Stránka