Obsah

Uznesenia zo zasadnutí MsZ

2021

Uznesenia zo štvrtého neplánovaného rokovania MsZ v Turzovke konaného dňa 10.08 2021 Stiahnuté: 17x | 12.08.2021

Uznesenia z tretieho plánovaného rokovania MsZ v Turzovke konaného dňa 01.07.2021 Stiahnuté: 36x | 07.07.2021

Uznesenia z druhého plánovaného rokovania MsZ v Turzovke, konaného dňa 06. 05. 2021 Stiahnuté: 54x | 07.07.2021

Uznesenia z prvého plánovaného rokovania MsZ v Turzovke konaného dňa 12.03.2021 Stiahnuté: 99x | 17.03.2021

2020

Uznesenia z šiesteho plánovaného rokovania MsZ v Turzovke, konaného dňa 17.12.2020 Stiahnuté: 119x | 21.12.2020

Uznesenia z piateho plánovaného rokovania MsZ v Turzovke, konaného dňa 23.9.2020 Stiahnuté: 122x | 25.09.2020

Uznesenia zo štvrtého neplánovaného rokovania MsZ, konaného dňa 26.08.2020 Stiahnuté: 110x | 28.08.2020

Uznesenia z tretieho plánovaného zasadnutia MsZ, konaného dňa 16.7.2020 Stiahnuté: 132x | 20.07.2020

Uznesenia z druhého plánovaného rokovania MsZ, konaného dňa 7.5.2020 Stiahnuté: 152x | 12.05.2020

Uznesenia z prvého plánovaného rokovania MsZ, konaného dňa 27.02.2020 Stiahnuté: 177x | 03.03.2020

2019

Uznesenia z jedenásteho plánovaného rokovania MsZ, konaného dňa 12.12.2019 Stiahnuté: 228x | 16.12.2019

Uznesenia z desiateho neplánovaného rokovania MsZ v Turzovke, konaného dňa 07.11.2019 Stiahnuté: 167x | 12.11.2019

Uznesenia z deviateho plánovaného rokovania MsZ v Turzovke, konaného dňa 26.09.2019 Stiahnuté: 198x | 01.10.2019

Uznesenia z ôsmeho neplánovaného zasadnutia MsZ, konaného dňa 27.08.2019 Stiahnuté: 239x | 28.08.2019

Uznesenia zo šiesteho plánovaného zasadnutia MsZ, konaného dňa 25.06.2019 Stiahnuté: 252x | 26.06.2019

Uznesenia z piateho neplánovaného zasadnutia MsZ, konaného dňa 13.06.2019 Stiahnuté: 188x | 14.06.2019

Uznesenia zo štvrtého neplánovaného zasadnutia MsZ, konaného dňa 28.05.2019 Stiahnuté: 226x | 31.05.2019

Uznesenia z tretieho plánovaného rokovania MsZ, konaného dňa 25.4.2019 Stiahnuté: 253x | 30.04.2019

Uznesenia z druhého plánovaného rokovania MsZ, konaného dňa 21.2.2019 Stiahnuté: 332x | 25.02.2019

Uznesenia z prvého plánovaného rokovania MsZ, konaného dňa 24.1.2019 Stiahnuté: 445x | 05.02.2019

Stránka