Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Voľby do Európskeho parlamentu

 

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia 8. júna 2024

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 predseda Národnej rady SR  vyhlásil na sobotu 8. júna 2024, prebiehať budú od 7. do 22. hodiny. 
 
Všetky potrebné informácie  

  • pre kandidátov,
  • pre voličov,
  • pre politické strany,
  • o vzoroch a tlačivách,
  • o organizačno-technickom zabezpečení,
  • o financovaní volieb

Viac informácií https://www.minv.sk/?volby-ep

Prílohy:

Vyhlásenie volieb do EP

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v anglickom jazyku

Organizačno -technický pracovník pre voľby do Európskeho parlamentu 2024

URČENIE VOLEBNÝCH OKRSKOV v meste Turzovka - voľby do Európskeho parlamentu 8.6.2024

TLAČIVO Delegovanie do okrskovej volebnej komisie ,politická strana alebo politické hnutie alebo koalícia

Delegovanie do okrskových komisií EP

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre hlasovanie vo voľbách do Európskeho parlamentu

Elektronická adresa na doručovanie žiadosti 

Podujatie

Hudobná noc

Ahoj leto

 

 

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste