Obsah

Osvedčovacia agenda

  • osvedčovanie podpisov a kópií listín
  • poplatok: osvedčenie podpisu, osvedčenie jednej strany listiny - 2,00 €

Vybavuje:

Matričný úrad
Drahoš Bernát
Kontakt : tel. : 041 420 93 19
e-mail : drahos.bernat@turzovka.sk