Obsah

Vydanie osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka

Pripravuje sa...