Obsah

Žiadosti a tlačivá

Žiadosti a tlačivá

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu Stiahnuté: 72x | 28.05.2018

Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie na verejnom priestranstve (exteriéri) Stiahnuté: 82x | 06.05.2016

Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie v objekte (interiéri) na území mesta Stiahnuté: 81x | 06.05.2016

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia pre fyzickú osobu Stiahnuté: 86x | 25.01.2010

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 97x | 25.01.2010

Prílohy k žiadosti o stavebné povolenie Stiahnuté: 100x | 25.01.2010

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 125x | 25.01.2010

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 115x | 21.01.2010

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 97x | 21.01.2010

Žiadosť o využití územia Stiahnuté: 95x | 21.01.2010

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 83x | 21.01.2010

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 86x | 21.01.2010

Návrh o zmenu v užívaní stavby Stiahnuté: 88x | 21.01.2010

Prehlásenie stavebného dozoru Stiahnuté: 108x | 24.03.2009

Žiadosť o povolenie zriadenia vodnej stavby Stiahnuté: 81x | 19.03.2009

Žiadosť - návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 96x | 19.03.2009

Žiadosť - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 88x | 19.03.2009

Žiadosť o výrub stromu Stiahnuté: 101x | 19.03.2009

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií Stiahnuté: 91x | 09.01.2009

Stránka

  • 1