Obsah

Žiadosti a tlačivá

Žiadosti a tlačivá

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu Stiahnuté: 115x | 28.05.2018

Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie na verejnom priestranstve (exteriéri) Stiahnuté: 120x | 06.05.2016

Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie v objekte (interiéri) na území mesta Stiahnuté: 115x | 06.05.2016

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia pre fyzickú osobu Stiahnuté: 120x | 25.01.2010

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 142x | 25.01.2010

Prílohy k žiadosti o stavebné povolenie Stiahnuté: 138x | 25.01.2010

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 168x | 25.01.2010

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 156x | 21.01.2010

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 135x | 21.01.2010

Žiadosť o využití územia Stiahnuté: 133x | 21.01.2010

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 116x | 21.01.2010

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 118x | 21.01.2010

Návrh o zmenu v užívaní stavby Stiahnuté: 121x | 21.01.2010

Prehlásenie stavebného dozoru Stiahnuté: 146x | 24.03.2009

Žiadosť o povolenie zriadenia vodnej stavby Stiahnuté: 116x | 19.03.2009

Žiadosť - návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 126x | 19.03.2009

Žiadosť - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 129x | 19.03.2009

Žiadosť o výrub stromu Stiahnuté: 136x | 19.03.2009

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií Stiahnuté: 126x | 09.01.2009

Stránka

  • 1