Obsah

Zrušenie osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka

Pripravuje sa...