Obsah

Dočasné uzatvorenie a zrušenie prevádzkarne

Oznámenie o dočasnom uzatvorení prevádzky tu ku stiahnutiu

Oznámenie o zrušení prevádzky, ukončenie činností v prevádzke tu ku stiahnutiu